NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU
Nr. 3-00 10. februar 2000
   
 

Hadde 2.5
-fikk 4.0

Sivilingeniør Gustav Foseid (bildet) fikk karakteren 2.5 på diplomoppgaven. Faglæreren, professor Steinar Andresen, sa det var OK at Foseid leverte inn klage. Selv mente Andresen at 2.25 ville vært en riktig karakter. Men klagen førte til at en ny kommisjon satte Foseid ned til 4.0, som er den dårligst mulige karakteren før stryk.

- Jeg føler meg stemplet som udugelig. Det er sykt at samme oppgave kan gi to så ulike karakterer, sier Foseid - mens faglæreren tar selvkritikk på at han ikke ga Foseid en klar advarsel mot farene ved å klage.

- Det er lite ønskelig med slikt sprik i sensuren, medgir professor Andresen.  

 

Den store nordiske krig

De ansatte ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap er rasende. Objektet for raseriet er deres egen dekan, professor Petter Aaslestad, som gikk ut med kritikk av faget i forrige nummer av Universitetsavisa.

- Vi kan ikke sitte rolig og la dekanus gi oss et sånt rykte, sier professor Erik Østerud og førsteamanuensis Frode Helland.

Les hele saken

Les også debatt sidene

Firkant vs. runding

Med parolen «Universitetene ønsker seg flere datastudenter som lager rundinger» skulle jentene lokkes til datastudier. Men mange mener at rundingene har dårlige kår ved NTNU.

Les hele saken