NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes 

Teknisk ansvarlig: 
Erik Prytz Reitan

 
Nyheter 
  
Dårlig etterforskning gir justismord: Mangelfull og overfladisk etterforskning fra politiets side, samt aggressive forsikringsselskaper, har resultert i en rekke sivilrettslige justismord i norske rettsaler. Det sier professor Robert Nilssen ved Institutt for el-krafteknikk, NTNU.

Det nye kollegiet samlet for første gang: Slik ser de ut.

NTNU skjerper kriseberedskapen: Hvor sårbar er NTNU ved et langvarig strømbrudd? Hvis data- og telenettet faller ut, vanntilførselen svikter eller fjernvarmen streiker?

Mer kunnskap fra Videnskabsselskabet: DKNVS-prosjektet «Byen, bygdene og kunnskapen» skal ruste oss for et nytt årtusen.

Etterspurte P-lapper: Når Hallfrid Sunde kommer på jobb i hovedbygget på Gløshaugen klokka 7.30, står det allerede en lang kø og venter på å få parkeringstillatelse.

Utsatt flytting av repro-personale: Personalet på Gløshaugen reprosentral får bli en måned til.

Shell-avtale: NTNU og oljeselskapet Shells europeiske forskningssenter i Nederland har inngått en fem-årig avtale om samarbeid innen utvalgte
forskningsområder.

Kommunal søppel-fiasko: Trondheim kommunes program for avfallsreduksjon har sålangt mislykkes. Et prøveprosjekt med «Lokal Agenda 21» er gjennomført. Manglende oppbacking fra den politiske
ledelsen er en av årsakene.

Formidler studentjobber: Fra et 20 kvadratmeter stort kontor i hovedbygget på Gløshaugen skal fire studenter formidle kontakter mellom næringslivet og NTNU-studenter.

Landskap i endring: Det er aktuelt å bygge vindmøllepark på Hitra, og spørsmålet er om det blir tatt nok hensyn til landskapet. Moderne
vindmøller er opptil 50 meter høye, og vil være synlige i en radius på 10 km.

Lojalitet truer ytringsfriheten: Hvem som helst har rett til å delta i den offentlige debatt i kongeriket Norge. Men som arbeidstaker kan du fort komme i klemme mellom din lovgitte ytringsfrihet og din arbeidsgivers krav om lojalitet.