Takker nei til Modul II

Norunn Kosberg er filsofistudent og en av de mange studentassistentene som underviser på det nye Fellesemnet, Modul I. Nå har hun tilbud om å undervise på Modul II, men takker nei. Lønna er for dårlig i forhold til innsatsen.

Det er et stort antall studenter som nå underviser på det som tidligere var ex.phil. ? innføringsemnet man må ta før man kan begynne å studere for alvor ved NTNU. Innføringsemnet er delt i to moduler, og studentene som underviser, har grupper på åtte nyankomne studenter hver. Som honorar for denne underviser/veilederjobben får studentene i overkant av 79 kroner pr time. Dette honoraret ganges med tre på Modul I fordi man regner med at én undervisningstime krever to timer forberedelse.

Dårligere vilkår

På Modul II, derimot, ganges timehonoraret på 79 kroner med to. I tillegg må studentene som underviser, delta på et todagers kurs i helga 7. og 8. februar. Dette kurset er ubetalt, og flere av de studentene som brukes i undervisningen, reagerer på dette. Flere av de som underviser, har vurdert å gjøre det samme som Norunn Kosberg - nemlig å takke nei, men de fleste føler de ikke har råd det.

- For en fattig student kommer pengene godt med uansett. Selv om mange av oss synes det er merkelig at Modul I og Modul II honoreres ulikt, sier psykologistudenten Solfrid Korssjøen.

Norunn Kosberg velger derimot å ta flere grupper på Modul I framfor å bruke tid og krefter på Modul II. Selv kjenner hun flere studenter som vurderer å trekke seg fra Modul II - nettopp for det de oppfatter som dårligere betingelser enn hva Modul I kan tilby.

Ulike oppdragsgivere

Primus motor på Modul II, amanuensis Gunnar Fermann ved SVT-fakultetet, synes ikke det er det spor merkelig at Modul I og Modul II honoreres ulikt.

- Det er HF-fakultetet som administerer Modul I, og de får svare for seg selv. Det er mulig fakultetene har vurdert dette ulikt Men jeg vil også legge vekt på at studentene våre får en fin praksis ved å undervise slik. Gjennomfører de denne introduksjonshelga og leder fire ulike grupper, vil de få en attest i prosjekt- og gruppeledelse som jeg vil tro er et brukbart verdipapir senere.

Rune Kristian Hansen ved HF-fakultet viser på sin side til «Retninglinjer for avlønning av studentassistenter» vedtatt av Høgskolestyret ved AVH i 1992 og justert så sent som i august 97. Der står det svart på hvitt at «gruppeundervisning/kollokvieundervisning» skal lønnes med 79 kroner pr time (lønnstrinn 9) og ganges med tre. «Undervisnings-/veiledningsoppgaver som krever mindre arbeid» kan derimot ganges med to.

EINAR MYRENGET


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt