ISFiT vil ha medarbeidere

ISFiT 1999 er under dannelse, og lederen Sigvart Eriksen etterlyser medarbeidere som kan tenke seg å være med i styret.

Sigvart Eriksen, andreårsstudent på Industriell økonomi, ble i fjor høst valgt som leder av ISFiT 99 på et møte i Studentersamfundet. Møtet i Samfundet bestemte også at temaet for neste års ISFiT skal være «Solving Conflicts». Sigvart Eriksen brenner etter å få satt sammen et styre, og å ta fatt på programmet:

- Norge har etter hvert et slags internasjonalt navn når det gjelder konfliktløsning. Men foreløpig er den kunnskapen som er utviklet, forbeholdt noen få på toppen i det norske samfunnet. Jeg ønsker at flere skal få innsikt, og en måte å gjøre dette på, er å invitere mennesker som står midt oppe i internasjonale konflikter. Norge har jo som kjent spilt en rolle i fredsprosessen båe i Midt-Østen og i Guatemala, og jeg mener - foreløpig - at det vil være naturlig å se nærmere på disse eksemplene. I tillegg fortjener fredsprossen i Nord-Irland å gås nærmere etter i sømmene, og vi bør stille spørsmål som deltakerne i slike prosesser har bedre forutsetning enn noen for å svare på.

- Det er for tidlig å snakke om hvem som blir invitert?

- Ja, programmet må legges opp av styret først. Men jeg mener vi skal sikte høyt. Det er ingen grunn til å nøye seg med det nest beste, og når det gjelder gjester og innledere, legger vi lista helt på toppen. Det er også derfor det begynner å haste. Selv om ISFiT ikke går av stabelen før i mars 1999, bør vi være tidlig ute om vi skal få et arrangement som vi kan være stolte av, sier Sigvart Eriksen. Som ber om å bli kontaktet av interesserte på epost: sigvarte@stud.ntnu.no.

EINAR MYRENGET


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt