Universitetsbiblioteket bedrer brukervennligheten

Universitetsbibliotekets lokaler i Erling Skakkes gate skal nå bli bedre for brukerne.

Deler av samlingen blir lettere tilgjengelig, utlånsavdelingen flyttes til første etasje, og ny hovedinngang er planlagt. Åpningstidene blir som før under første «byggetrinn», som ventes ferdig til sommeren. Biblioteket ble etablert i 1760, og de ansatte mener det bør forbli et vitenskapelig ansikt utad i Midtbyen.

Ansatte og studenter som er underlagt Vitenskapsmuseet, og personell ved Trondheim biologiske stasjon i Trolla får størst utbytte, med bedre tilgang på relevant litteratur. - Alle besøkende drar nytte av omgjøringen - muliggjort etter sammenslåingen med NTNU. Flyttingen av administrasjonen frigjorde arealene vi nå omdisponerer, sier avdelingsbibliotekar Berit Larsen.

To etapper

Totalt flere leseplasser, nye grupperom og datautstyr blir å finne om planene fører helt fram. «Spesialsamlingen» med manuskripter, bildesamlinger, private arkiver og annet materiell som ikke er til utlån, kan beskues i ny lesesal. Bevegelseshemmede får også bedre atkomstmuligheter med første trinn, som til sammen koster en halv million kroner. Andre del blir mer omfattende. Ny hovedinngang tenkes bygd på innsiden av gården, med atkomst fra parkeringsplassen.

- Historiske skrifter, billedsamlinger og nå bortgjemte sjeldenheter tenkes utstilt i lokalet, og besøkskapasiteten øker noe. Men foreløpig er dette bare planer uten nødvendig pengedekning, forteller Berit Larsen. Universitetsbibliotekets styre vil i samarbeid med Vitenskapsmuseet og teknisk direktør utarbeide en mer helhetlig planløsning for området. Om og når finansieringen og planene blir klar for byggetrinn II, er foreløpig uvisst.

Lang tradisjon

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap eide opprinnelig biblioteket. Det ble åpnet for å gi byens befolkning tilgang på vitenskapelig litteratur. Selskapet har fortsatt delvis eiendomsrett over bibliotekets samlinger. - Det er hensiktsmessig å beholde og eventuelt bygge ut avdelingen på Kalvskinnet. Fortsatt er dette Midtbyens eneste vitenskapelige bok- og skriftsamling, bedyrer Larsen.

BJØRN LØNNUM ANDREASSEN


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt