NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Flinke studenter
får jobb først

Eksamenskarakterene skiller sivilingeniørene på arbeidsmarkedet; karakterer er viktig for arbeidsgiverne.

En undersøkelse av uteksaminerte sivilingeniører viser at risikoen for arbeidsledighet har en klar sammenheng med karakternivå etter endt utdanning.
Førsteårsstudentene Erling Furunes (til venstre) og Anders Ø. Gillund tror at de får seg jobb uansett karakter.

- Risikoen for å bli arbeidsledig er tolv ganger så stor for en som har karakteren 3.6, som det er for en person med karakteren 1.0, sier forsker Trond Beldo Klausen ved Institutt for samfunnsforskning, som står bak undersøkelsen. Han understreker at arbeidsmarkedet for en sivilingeniør er godt sammenlignet med andre utdanninger. Undersøkelsen har ikke avdekket forskjeller mellom kvinner og menn i risiko for arbeidsledighet, når man har tatt hensyn til karakterer, alder ved studieslutt og arbeidserfaring.

Arbeidsgivere
tror på karakterer

Utvalget bestod av alle sivilingeniører som ble uteksaminert fra NTH I perioden 1987 til og med 1995, i alt 8822 personer. Tendensen for arbeidsledighet, som Klausen har avdekket, gjelder for 1996. En situasjon med høyere eller lavere arbeidsledighet kan føre til at sammenhengen mellom karakter og risiko for arbeidsledighet endres.

- Resultatene tyder på at arbeidsgiverne har tillit til karakterer som informasjonskilde om kandidatenes kvalitet og at de legger vekt på karakterer ved ansettelser, påpeker Klausen.

Ferske studenter
tror på karakterer

Erling Furunes og Anders Ø. Gillund tror de fleste sivilingeniørene får seg jobb uansett karakterer. De er begge førsteårsstudenter på elektrolinjen på Gløshaugen.

- Jeg tror at de som har gode karakterer, stiller lenger frem i køen, sier Furunes. Han anser karakterer som særlig viktig før man har fått den første jobben. Når det har skjedd, blir arbeidserfaring viktigere.

- For meg fungerer gode karakterer som en motivasjon i skolearbeidet, supplerer Gillund og tror at også ulike verv kan være en fordel i jakten etter jobbene.

- Men vi er ingen CV-ryttere, understreker de ferske studentene.

Det foreligger få studier av sammenhengen mellom karakter og arbeidsledighet, og Klausen har i studien kun konsentrert seg om dette og utelatt andre faktorer som kandidattall og det generelle ledighetsnivået som kan bidra til variasjon i arbeidsledighet.


TORE HUGUBAKKEN
FOTO: KENNETH AAR