NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

På plass i St. Petersburg

Har du et faglig ærend i St. Petersburg? Da kan du få all mulig hjelp ved det norske universitetssenteret der.

Det tok litt tid før NTNU sa ja til å delta. Da det ble klart at russisk ikke blir fag på Dragvoll i overskuelig framtid, mente ledelsen at man ikke hadde så mye i østerled å gjøre. Dette syntes imidlertid både russerne og de tre andre norske universitetene var en dum avgjørelse som på flere måter ville vanskeliggjøre senterets arbeid. Dermed bestemte NTNU-ledelsen sist høst - halvannet år etter senterets åpning og etter påtrykk fra mange hold - seg for at jo, vi blir med likevel.

Dermed kan studenter og ansatte ved NTNU med faglige ærend i den gamle tsarhovedstaden ved Neva-deltaet nå få hjelp og støtte på en rekke områder. - Senteret ordner det meste. Ikke nøl med å ta det i bruk! er HF-dekanus Petter Aaslestads oppfordring. Han er NTNUs medlem i senterets styre, og det er Det historisk-filosofiske fakultet som skjøtter NTNUs rolle i samarbeidet.

Døråpner

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er et statlig samarbeidstiltak mellom de fire norske universitetene, og ble offisielt åpnet i mai 1998. Det har som mål å fremme og legge forholdene til rette for forskningssamarbeid mellom Norge og Russland, ved å bidra til felles norsk-russiske forskningsprosjekter, og å formidle kontakt mellom norske og russiske fagmiljøer.

For norske forskere og studenter i Russland har senteret allerede blitt en nyttig døråpner til ulike fagmiljøer så vel som til arkiver, biblioteker og samlinger. Det tilbyr kontorplass med skikkelig infrastruktur - blant annet tilgang til internett - , møtelokaler og seminarrom. Det hjelper til med visum, møter deg på flyplassen, sørger for at du får ei seng å sove i, organiserer språkopplæring om det trengs, og ivaretar din sikkerhet og ditt velbehag på mange måter. Senteret tar også mål av seg til å arrangere hovedfags- og forskerutdanningskurs, og sørger ikke minst for at du kommer i kontakt med det fagmiljøet du søker. Kort sagt: Det senker terskelen i et land mange kan føle seg usikre på.

Mer om Det norske universitetssenter i St. Petersburg finner du på nettadressen http:// www.hf.uio.no/st-petersburg/. Telefonnummeret dit er +7 812 327 80 48, og sekretæren snakker norsk.


LISA OLSTAD