NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Replikk

 

Ja visst - faktum er at utviklingslæren er en teori

Allan Krill
Professor i geologi, NTNU

I sitt debattinnlegg «Utviklingslæren - teori eller fakta?» i forrige nummer av Universitetsavisa synes Tomas Løvbukten at det er «på tide at også vitenskapelig ansatte ved NTNU gir uttrykk for at utviklingslæren kun er en svakt underbygget teori».

Kanskje mitt uttrykk her vil være av interesse:

Utviklingslæren er nok kun teori. Og jeg også synes at den skulle helst presenteres slikt i barneskolen. Men det tar mer tid å presentere vitenskap som teorier enn som fakta, og skolene må også ha tid til undervisning av andre fag, som kristendomslære. Om utviklingsteorien er «svakt» eller sterkt underbygget, er ganske subjektivt: også forskerne som søker forskningsmidler, vil gjerne understreke at en teori er for svakt underbygget og må granskes videre. Men evolusjonslæren er blitt testet, småjustert, og forsterket av mengdevis av fossilfunn og biologiske observasjoner og eksperimenter gjennom 140 år, og det er rett og slett ingen annen vitenskapelig teori om «hvor vi kommer fra» som er verdt å presentere i dagens barneskole.

Den fysiske utviklingslæren, med en verden i kontinuerlig endring som er 4,6 milliarder år gammel (og ikke maksimalt 20 000 år), er en helt annen vitenskapelig teori. Den er ikke basert på biologi, som evolusjonslæren, men på uorganisk kjemi, isotopkjemi, og fysikk. Begge teorier kan testes på utallige måter, og er uavhengige av hverandre. Hypotesen «om at Gud hadde skapt universet med alt dets liv» er også testet, men får ingen vitenskapelige støtte og er fullstendig avkreftet. Hypotesen at Gud eksisterer, er noe som ikke kan testes og dermed ikke er tatt med i vitenskapelige teoriene. På samme måte som plassering av et piano på en fotballbane vil hindre effektivt fotballspill, vil plassering av Gud-hypotesen i vitenskapelige teorier bare hindre deres fremgang. Den slags passer bedre på andre arenaer.