NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Idéoasen
- et annerledes sted

Ninni Sødahl, arkitekt, Thomas Svinåmo, diplomstudent, og Jon Lippe, prosessleder for Næringslivets Idéfond ved NTNU, er tre av aktørene som siden oktober 1999 har snakket, tenkt og lekt seg i det gule rommet i Teknostallen. De har skapt idéoasen. Mandag 31. januar tar den første brukergruppa rommet i bruk.

NTNU får snart en ny lab. Den inneholder ikke reagensrør eller elektroder, men ark, tusjer, afrikanske trommelyder, puter og tigertøfler.

Tenk deg at du sammen med forskerteamet ditt gjennomfører en kreativ arbeidsdag i Oasen, med støtte av en prosessleder. Dere snakker om hvilke behov for løsning dere har, om hva dere forventer og om hvordan dere kan komme fram til konkrete resultater. Så åpner dere opp for ideer, bruker kreative teknikker som scenarioøvelser, hører lyder, sanser, beveger dere og tenker med hele kroppen. I samspillet og leken skapes nye ideer ingen har tenkt på før.

Felles idéskaping

- Vær en fireåring. Tenk som en fireåring. Hvordan vil du innrede rommet?

- Lytt til de afrikanske rytmene, dans og merk kroppen. Hvordan vil du bevege deg forbi en giraff med tigersokker på føttene?

Ideene blomstrer. Dere forkaster noen - de fleste - mens andre ideer blir stående. Dere griper dem, konkretiserer dem og prøver dem ut. Oppsummerer og sikrer at tankene og diskusjonen får konsekvenser for arbeidet videre i prosjektet. På slutten av dagen står dere med et annerledes resultat enn om dere hadde gjennomført et tradisjonelt prosjektmøte. Dere har forløst noe som dere kan gå videre på.

Dette er NTNUs idélaboratorium i et nøtteskall. Kanskje er du med i et tverrfaglig prosjekt? Eller skal du samarbeide med andre om et nytt undervisningsopplegg på ditt institutt? Som student og ansatt kan du og de du forsker og jobber sammen med, ta i bruk det nye idélaboratoriet -en oase for kreativitet og innovasjon.

Ideen om idélaboratorium

To arkitektstudenter, en skuespiller, en maskinstudent, en arkitekt med videreutdanning i asiatisk medisin, en amanuensis i marin prosjektering og en organisasjonsutvikler, har siden oktober 1999 snakket, tenkt, lekt og spilt rollespill i et gult rom i Teknostallen. Alt dette, for å få ideer til hva et idélaboratorium kan være.

Jon Lippe er prosessleder i Næringslivets Idéfond for NTNU som ble startet opp i 1998. Et idélaboratorium i Oslo fikk ham til å sette i gang dette prosjektet.

- Det er tydelig at det er 'in' med kreativitet. Mange er positive. Vi har nærmest kommet for lett til, uten motstand av noe slag, sier Lippe. Han er selv oppmerksom på faren ved at noen snart begynner å bli lei av ordet. Han mener at prosjektteamet ikke går i den fella at det er snakk om en motestyrt trend. De går dypere i sin tenkning. De kommer til å fortsette, selv om trend-ordet kreativitet går av mote. Dette er noe som skal gi varig verdi, sier han.

- Det er viktig at vi har substans. Vi har konsekvent knyttet ordene 'kunnskap' og 'handling' sammen. For å få kunnskap og ideer, må man nødvendigvis handle, skape noe konkret som har verdi for andre. Idélaboratoriet skal fungere som et lekende og skapende sted, sier Lippe.

Oasen er i seg selv et forskningslaboratorium, som ulike miljøer ved NTNU kan bruke til å utforske betingelser og mekanismer for kreativitet i grupper, utfra ulike faglige ståsteder.

Utfordring for NTNU

- Dette er annerledes enn den arbeidsformen en vanligvis bruker på universitetet. Istedenfor å sette seg rundt et møtebord med overheadprosjektor og en standard agenda, slipper vi ideene løs i en langt mer uformell, og til tider emosjonell atmosfære. Her skal man sette pris på hverandres ideer, og bygge videre på dem umiddelbart. Ideer har nemlig kort levetid og må tas tak i når de trer fram, der og da. Oasen skal få fortgang på prosesser og løsninger, både i forsknings- og i undervisningssammenheng, sier Lippe som legger til at i videreføringen trengs det selvfølgelig langsiktig arbeid for å oppnå solide resultater.

- Er ikke en del forskere skeptiske til et slikt idéskapende fellesskap?

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Det er klart at noen kan være positive, men likevel svært skeptiske til selv å ta del. Noen vil ha vanskeligheter med å takle uvante arbeidsformer. Derfor har vi lagt vekt på at brukergruppene og de som deltar, skal føle seg trygge og komfortable. Vi tvinger ikke nødvendigvis seniorforskere inn i tigersokker og får dem til å hoppe rundt som kenguruer. Det er viktig at gruppen selv legger premissene for hvordan den vil at de kreative prosessene skal fungere.

- Hva med den ironiske generasjonen, den som ler og synes alt blir tom form?

- Det er viktig at disse skjønner at prosessen er lek, men at resultatet er substans og alvor. Det er ikke snakk om en tom form, og lek for bare moro skyld. Dette er målretta kreativitet og resultatorientert handling.

Først ut

Mandag 31. januar skal Kunnskapsnettverket inn i det gule rommet. De skal bruke Idélaboratoriet til å lage sin egen hjemmeside. Ingen vet hvor dette bærer hen, aller minst teamet som har tatt del i utformingen av laboratoriet, men de tror på positive resultater.

- Vi ønsker oss et nettverk ved NTNU som bruker Oasen til forskning og undervisning, kreativ problemløsning og trening. Kanskje vil enkelte fagområder etter hvert få sitt eget idélaboratorium, sier Lippe.


KAREN ANNE OKSTAD
FOTO: SISSEL MYKLEBUST