NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Matematikk til lek og lærd

Helge Holden håper Trondheim kjenner sin besøkelsestid når matematikken markerer seg selv.

- Folk er kanskje ikke klar over hvor mye matematikk som brukes i forskjellige sammenhenger, sier Helge Holden, professor i matematikk ved NTNU. Han er leder av matematikkonferansen som avholdes i Trondheim 3. ? 5. februar. I anledning av at Unesco i samarbeid med IMU (International Mathematical Union) har erklært år 2000 som verdens matematikkår, vil det bli arrangert en rekke ulike tiltak i mange land for å vise matematikkens betydning for det moderne samfunn. Konferansen «Tall til tusen» er en del av den norske markeringen av dette året.

- Dette er også et nytt konsept for oss i komiteen, forteller en spent Holden og legger til at det ligger to års forberedelser bak arrangementene som skal bringe matematikken ut til lek og lærd.

Motiverende matematikk

- Vi vil med konferansen ved NTNU nå alle de som anvender matematikk eller som bare er litt interessert i det, sier Holden og ramser opp lærerstudenter som kanskje trenger litt motivasjon, nysgjerrige forskere som er brukere av faget, og kunnskapshungrige realfaglærere som en naturlig målgruppe for konferansen. Samtidig holder han dørene velvillig åpne til alle andre som er interessert. Matematikkprofessoren lover gode foredragsholdere fra fjern og nær, som tar for seg temaer, hvor matematikken møter medisin, teknologi og økonomi.

- For noen kan foredraget om hvordan matematikkens ideer spilte en viktig rolle for å oppnå den gode kvaliteten på CD-plater, bli et høydepunkt. bli et høydepunkt. For andre kan det bli foredraget om ultralyd-bildebehandling og matematiske metoder.

Temaer som spillteori, statistikk og klinisk kreftforskning, og kaosteorier vil også bli tatt opp under konferansen.

Spore til interesse

Det vil også bli ymse arrangementer i Midtbyen, som kanskje kan fascinere unge poder.

- Vi håper at noe av det vi gjør, kan være en spore til interesse. Jeg tror at det kan være en tilfeldighet hva som gjør at man går i en eller annen retning, og at man forfølger en interesse. Kanskje fordi matematikklæreren har vært på en konferanse og beretter om noe spennende fra den. Det skal ikke mer til, tror Helge Holden som selv fikk sansen for matematikk i purung alder og har beholdt den siden.


TORE HUGUBAKKEN
FOTO: KENNETH AAR

Tall til tusen


Matematikkdager i Trondheim
Konferanse på NTNU 3. - 4. februar:

Foredrag med fokus på hva matematikk har å gjøre med medisin, teknologi og økonomi.

Forestillingen «Arcadia» vil bli framført av Samfundets interne Teater under banketten.

Alle forelesninger er i auditorium Kjel 1, Gløshaugen.
Matematikk på by'n 5.februar:
Rebusløp og annen underholdning i Nordre gate.
Diverse aktiviteter på Vitensenteret
Foredrag om Middelalderens
katedraler, om å bli en bedre gambler, om geometri som menneskets språk o.a.
Konsert i Vår Frue Kirke.
Konkurranse 5.februar:
Finale i den nasjonale lagkonkurransen «KappAbel-Tall til tusen» for 9. klasser.
Finale i den nasjonale Abelkonkurransen for elever i videregående skole.
Nettsted:
www.math.ntnu.no/talltiltusen/