NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Master i teknologi og management

Sivilingeniører kan satse ambisiøst videre. Nå tilbys en mastergrad ved NTNU.

Et samarbeid mellom NTNU og Norges Handelshøyskole har avfødt en Master of Technology Management. MTM er en videreutdanning i feltet mellom teknologi og management, og tilbys sivilingeniører, siviløkonomer og personer med relevant utdanning på hovedfagsnivå.

Mastergraden er spesielt tilrettelagt for de som arbeider i en organisasjon hvor teknologiske utfordringer står sentralt.

Unikt samarbeid

- Det er enestående i sitt slag at to ledende utdanningsinstitusjoner - NTNU og Norges Handelshøyskole- har gått sammen om en slik mastergrad. NTNU og NHH komplimenterer hverandre godt. Mens NTNU har kompetanse innen tekniske innovasjoner
og industriell produksjon, så har NHH kompetanse innen industriell markedsføring og investeringsanalyse, forteller programkoordinator Espen Gressetvold.

Kurs i økonomi og industriell markedsføring, samt både teknologi - og produksjonsledelse og innovasjon og kompetanseledelse, er fagområder som skal gi en bred plattform innenfor teknologi og management. Denne delen av utdanningen er seminarbasert, og er utviklet i nært samarbeid mellom Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Norges Handelshøyskole.

Utveksling med MIT

- Det vi tjener på dette samarbeidet, er en ny type mastergrad som ingen andre tilbyr i Norge. Med MTM ligger vi i front når det gjelder å utvikle tilbud som er tilpasset problemstillinger industribedrifter og organisasjoner med teknologiske utfordringer til daglig står overfor, sier Gressetvold.

Det tredje semesteret, av i alt fire, er et fulltidsopphold ved MIT Sloan School of Management. Her får deltakerne muligheten til å velge seg ett spesialområde og intensivere sitt studium.

I fjerde og siste semester gjennomføres masteroppgaven. Oppgaven er praktisk rettet og tar for seg en teknologirelatert utfordring i egen organisasjon.

Statens lånekasse gir gode støtte- og stipendordninger for utdanningen.


KAREN ANNE OKSTAD