NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Ledelsen har ordet


Emil Spjøtvoll

Sintef 50 år

Sintef ble formelt vedtatt opprettet av NTHs professorråd 26. januar 1960. Forut for det lå det et prinsippvedtak fra måneden før, i desember 1949, som startet med følgende: «Professorrådet oppnevner et utvalg for industrielle oppdrag ved NTH. Utvalget får som mandat å fremme den industrielle forskning ved høgskolen, og å utbygge samarbeidet mellom høgskolen på den ene side, og industrien (næringslivet) og andre forskningsorganisasjoner på den annen». Det var dette «utvalget» som i møtet i januar 1950 fikk navnet SINTEF.

I 1950 hadde man neppe kunnet forutse den utvikling SINTEF ville få. I løpet av Karl Stenstadvolds 25 års direktørperiode vokste SINTEF til 700 ansatte. Stenstadvold sier selv om denne perioden: «Vi søkte og utnyttet mulighetene der vi fant dem, både i samarbeidet med NTH og overfor markedet. Fremfor alt gjaldt det i vårt samspill med enkeltpersoner; for vi lærte fort at streker og firkanter på et organisasjonsskjema betyr lite. Det er enkeltmenneskene det kommer an på.»

Mer streker og bokser på organisasjonsskjemaet ble det under Johannes Moe sin direktørperiode frem til 1989. Videre vekst stilte større krav til organisatoriske strukturer. Omsetningen økte fra 100 millioner til en milliard kroner, og antall ansatte fra 700 til 1800. SINTEF ble et av de største teknisk-industrielle forskningsinstituttene i Europa. Denne ambisjonen ble videreført av den påfølgende direktør, Thor O. Olsen. Nåværende direktør, Roar Arntzen, har i tillegg brakt inn en tydeligere ambisjon i retning av å være en nasjonal strateg på næringspolitikkens område. Arntzen har med stor styrke argumentert for å satse mer målrettet på det potensialet som ligger i utnyttelsen av våre marine ressurser og de muligheter som ligger i videreforedling av våre gass- og oljeressurser.

I SINTEFs tilblivelse ligger en gjensidig forpliktelse i relasjonen mellom NTNU og SINTEF. Tiden har ikke løpt fra denne forpliktelsen. Siden SINTEFs store ekspansjonsfase på 80-tallet har det vært en pågående diskusjon om relasjonene mellom NTNU og SINTEF, diskusjoner som noen ganger har vært høylytte. Det skal ikke skygge over den grunnleggende enighet om at vårt samlede miljø i Trondheim har en slagkraft og en fleksibilitet som gjør det mulig - hvis vi steller oss riktig - å være et teknologisk tyngdepunkt i global sammenheng. Det er nødvendig i våre dager.

På NTNU-siden er vi glade og stolte over vår avlegger, nabo og samboer som har utviklet seg til en svært vital 50-åring. Vi gratulerer med dagen og den formidable utvikling som har vært.T