NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

...hendt i Kollegiet

PR-kåte

Et aktivt formidlingsprosjekt som ble satt i gang ved Det medisinske fakultet i fjor, har resultert i atskillige medieoppslag, fortalte DMF-dekanus Gunnar Bovin i en orientering til Kollegiet. «Det var tidligere en helt utenkt tanke at vi skulle gå ut og fortelle noe som helst om hva vi driver med. Det har tatt fryktelig lang tid å få en av våre til å se en journalist i hvitøyet. Men inntil videre er PR-kåthet nå et hedersord hos oss,» sa Bovim.

Mens vi venter

Økonomidirektør Terje Krogh forlater NTNU, og ny direktør skal tilsettes. Men slike tilsettinger tar tid, og det kan fort bli sommer før rette vedkommende er på plass. I mellomtida skal det leies inn en person med utdannelse fra Norges handelshøyskole, som skal ivareta økonomidirektørens funksjoner, opplyste NTNU-direktør Vigdis Moe Skarstein.

Skutt blir den...?

For første gang i nyere tid har kollegierepresentanter bedt tynt om å slippe å avgi stemme. Det var Siri Beate Hatlen og Karl Glad, som holdt hendene nede da det skulle stemmes over et forslag om kvalitetssikring av doktorgradsutdanning innenfor naturvitenskap og teknologi. Hatlen lot seg overtale til å stemme, men syntes det var et tankekors at hun ikke kunne stemme blankt ? mens Glad, som påpekte at han ikke hadde forutsetning for å mene noe om saken, fortsatt nektet. NTNU-direktøren lovte å sjekke opp formalia rundt blankstemming til en annen gang.

Lov å nekte?

Trond Andresen etterlyste en klar politikk fra Kollegiets side når det gjelder forholdet til de stadig flere utenlandske studentene som kommer til NTNU. Hvor mye skal legges til rette for de som ikke snakker norsk? Kan man for eksempel pålegges å undervise eller lage øvinger på engelsk? Andresen mener at han selv ikke har ressurser til slikt, og ba om at dette ble gjort til prinsippsak i Kollegiet på ett eller annet tidspunkt.