NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Dragvoll-teaser

Nå skal samfunnsfagene og humaniorafagene markedsføres med et uttrykk som møter ungdommene på hjemmebane. En audiovisuell teaser er under produksjon.

De siste par månedene har fagmiljøer på Dragvoll blitt oppsøkt av et kamerateam. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse og Det historisk-filosofiske fakultet satser nå på å markedsføre fagene sine på ungdoms premisser. Bort med tørr informasjon, nå er SVT- og HF-teaseren her: En seks minutter lang film som skal vise fram variasjoner og de mange mulighetene ved fagene på Dragvoll.


Elisabeth Hansen, Kristian Krüger og Asbjørn Tiller avslutter i disse dager redigeringsarbeidet på filmen som gir et sprekt bilde av Dragvoll-miljøet.

Sprekere markedsføring

- Det er ikke meningen at man skal kjenne igjen hvert enkelt fag eller institutt, men i stedet få et audio-visuelt inntrykk av det mangfoldet som er her, forteller Asbjørn Tiller. Han har med seg Elisabeth Hansen og Kristian Krüger, som alle tre har bakgrunn fra filmvitenskap hovedfag. De har tatt på seg jobben med å reklamere for studiene ved de to Dragvoll-fakultetene. Filmen går inn i en ny og sprekere markedsføring som Studieavdelinga legger opp til. Filmskaperne har modellert filmen etter stikkord som kommunikasjon, kropp, menneske, maskin, historie og spor. Gjennom dynamisk bruk av bilde og lyd viser de fram virksomheter ved fagmiljøene på Dragvoll.

Skape nysgjerrighet

I stedet for å bare informere, ønsker de å vekke nysgjerrighet. De startet med å intervjue elever fra videregående. Hva tenker de om universitetet?

- Ungdommene visste svært lite om universitetet. For dem er universitetet et sted med gørrkjedelige forelesninger av menn i hvite frakker. Et sted hvor man skal lese og lese og lese og lese. Det har derfor vært et poeng for oss å formidle at det ikke bare er snakk om lesing, sier Asbjørn Tiller. Han tenker selv tilbake på da han gikk ut av gymnaset. Det siste han ønsket, var å sette seg ned for å lese og pugge.

- Ungdommene vil ha det bra, møte andre folk, føle frihet og oppleve at man kan velge. Som en av dem sa: «Variation is the spice of life». Derfor har vi formidlet fagene her på Dragvoll litt sprekt. Vi tar fram godbitene og viser dem fram, sier Elisabeth Hansen. Hun mener de har lykkes med filmen hvis elevene stiller spørsmål og blir nysgjerrige.


KAREN ANNE OKSTAD
FOTO: KENNETH AAR