NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Debatt

Hr. redaktør

I en ny og meget tiltrekkende presentasjon av NTNU beregnet på å trekke studenter og forskere til universitetet, ser jeg at Hovedbygningen er blitt Administrasjonsbygningen. Kan redaktøren være så vennlig å bringe på det rene om det har skjedd en offisiell eller en uoffisiell omdøping av omtalte bygning og i tilfelle hvorfor. Jeg synes bygningen fortsatt skal få lov til å være universitetets Hovedbygning - Main building - også på engelsk. Den burde forøvrig vært fylt av studenter og akademisk aktivitet. Et administrasjonsbygg kan bygges på Dragvoll hvor det er nok av parkeringsplasser. Samtidig kunne det sørges for rask, hyppig og billig bussforbindelse mellom campusene.

 

Vennlig hilsen
Asbjørn Aune