NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Malthus lever

I nr. 19/1999 vurderer stipendiat Per M. Finne presten Malthus' profetier fra 1798. Hans optimistiske konklusjoner er etter min mening basert på to feilslutninger:

Det er feil å hevde at «.. denne såkalte demografiske overgangen tyder på at jordens befolkning vil stabilisere seg om relativt kort tid..». Verdens «fruktbarhetstall» har riktignok gått ned til 2,7 barn pr. kvinne. Men det skyldes hovedsakelig sosioøkonomiske, kulturelle og rasemessige forutsetninger hos deler av verdens befolkning. Resultatet av Kinas beinharde og sterkt fordømte ettbarnspolitikk, som ikke har bragt fødselsstallet ned på stabilitetspunktet, ca. 2,1, gir en pekepinn om at en ikke kan vente vesentlig ytterligere nedgang.

Store etniske grupper ser på barn som hjelp og nytte, særlig i stor fattigdom. Darwins lov er enkel: Barnefattige grupper dør ut, mens barnerike er dem evolusjonsmessig overlegne. Dette forutså presten Malthus: ? Så lenge menneskene har et håp om å overleve, vil de føre slekten videre, selv om levekårene er aldri så trange.

Så til Finnes solenergi. Den kan kanskje gjøre livet lettere for dem som har penger. Men på samme måte som bensin og elektrisk kraft blir for kostbart for fattige, vil solenergien være utilgjengelig for milliarder. Dessuten er det vanskelig å forestille seg hvordan solenergi kan brukes mot søppel og avfall fra 10-20 milliarder jordboere.

Derfor: Stol ikke på ingeniører og kjemikere som verdensreddere. De fleste verktøy kan nemlig brukes som våpen når det blir kamp om maten. Derfor er det viktigere å stoppe befolkningsveksten. Nobelprisvinneren Jonas Salk uttrykte det slik i sin bok The survival of the wisest fra 1973: «It is not yet possible to see how Man will deal with attributes which dominated in Epoche A (med befolkningstilvekst) nor to foresee very clearly precisely what attributes will emerge in epoche B (overgangen til flat befolkningskurve). Her ligger verdens dilemma idag. En verden som allerede nå har mye mer enn et fordelingsproblem.

Jeg anbefaler Finne å bruke hjernen og ikke hjertet neste gang han vil fortelle om kondomenes og teknologenes mulighet for å redde vår sivilisasjon.

Reiel Folven

sivilingeniør