NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Debatt

Beklager - vi overså askebegrene

K Gunnar Götestam og Geir Smedslund ved Psykiatrisk institutt påpeker at omslagsbildet i NTNUs nye engelske brosjyre inneholder askebeger i nedre del og at dette kan tolkes som at det er tillatt å røyke ved NTNU.

Under arbeidet med brosjyren lette vi lenge etter et passende forsidemotiv. Ønsket var et motiv som var enkelt i formen, tiltalende i innhold og ikke knyttet til ett spesifikt fagmiljø. Da vi kom over dette bildet, som er tatt for flere år siden, vakte det umiddelbar begeistring hos alle som var involvert i arbeidet med ferdigstilling av brosjyren. Den praktfulle Aulaen med sin klassiske arkitektur i en flott lyssetting - og kontrasten med den sommerkledte studenten i avslappet positur, ga et positivt totalinntrykk som dominerte vår oppmerksomhet. Det var faktisk ingen som på noe tidspunkt i prosessen reflekterte over at det var askebegre til stede på bildet, og ved Informasjonsenheten har vi heller ikke registrert en eneste kommentar til dette før nå; til tross for at brosjyren er distribuert i store opplag; bl.a. til hvert av instituttene ved NTNU.

Når jeg nå er gjort oppmerksom på forholdet, ser jeg at bildet kan oppfattes som problematisk. Dette beklager jeg.

Vi vil straks legge ut en tekst i tilknytning til brosjyrens webversjon som orienterer om forholdet. Når brosjyren i neste omgang kommer i ny utgave, vil dette selvsagt skje uten askebegre på omslaget - eller i andre sammenhenger. Vi ved Informasjonsenheten har utvilsomt fått en påminnelse om årvåkenhet også på dette området. For øvrig er brosjyren først og fremst tenkt brukt ved personlige kontakter. Det skulle gi en god anledning til å orientere om at røyking ikke er tillatt i universitetets bygninger.

Til slutt vil jeg nevne at Informasjonsenheten har fått usedvanlig stor respons fra fagmiljøene på brosjyren, i form av direkte henvendelser. Disse har så langt vært overveiende positive og forteller oss at brosjyren dekker et behov. Uansett er vi takknemlige for alle kommentarer, og disse vil bli tatt med i utarbeidelsen av en senere, revidert versjon.

Anne Katharine Dahl
informasjonsdirektør