NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Debatt

«Join us inside for a smoke»
NTNU - et universitet for røykere?

Vi har fått en meget flott informasjonsbrosjyre for NTNU på engelsk. En kan si mye godt, både om initiativet, og om innholdet; den er spennende og interessant å lese. Men på begge omslagssider i den nye engelskspråklige brosjyren finnes to askebegre, dvs i alt fire stk. på det pene omslaget. Vi antar at dette er tilfeldig, og at det har skjedd gjennom ubetenksomhet. Kanskje en har brukt et gammelt bilde, tenkte vi. For sikkerhets skyld foretok GS en befaring på stedet mandag 17. januar. Da var det ingen askebegre å se innendørs, men utenfor hovedinngangen sto det et askebeger. På den oppgitte internettsiden fant vi (17.01.00) det samme bildet med de to for oss svært så iøynefallende askebegrene. Vår hypotese er at brosjyrens forside utgjør det originale billedmaterialet og at det er foretatt en manipulering av bildet på baksiden slik at den spisende gutten er borte. Men da burde det være like enkelt å fjerne også askebegrene fra bildet. Et askebeger vil jo implisitt bety at det er lov å røyke. Bildets tittel: «A relaxing moment in the hall of the Administration Building» kan også lett lede tankene til røyking.

Hva er NTNU sin policy når det gjelder røyking, og hvordan kan det forsvares å presentere seg på en slik måte overfor omverdenen? Vår første tanke da vi så bildet, var at dette må tobakksfabrikantene bli glade for å se. Men hva sier det internasjonale forsknings- og utdanningssamfunnet mon tro?

I denne sammenheng kan det nevnes at da noen medisinerstudenter ved NTNU for en tid tilbake planla et studieopphold ved Stanford University, spurte en av dem om hvordan reglene for røyking var på Stanford. På forespørsel fikk vi følgende melding: «Medical students who are smoking, are not welcome to Stanford University»

For alle som er bevisst på et rent miljø, vil denne reklamebrosjyren være pinlig og vanskelig å sende rundt.

Vi synes dette er såvidt alvorlig at en burde trykke om brosjyren. For å gjøre dette til et seriøst forslag, burde en sanke inn kommentarer på brosjyren og raskt komme med en noe revidert brosjyre.


K Gunnar Götestam og Geir Smedslund, Psykiatrisk institutt