NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Utenlandske universiteter 
fester grepet om Norge

Stadig flere deltar i nettbasert fjernundervisning ved utenlandske universiteter. NTNU-rektor Emil Spjøtvoll tror utenlandske universiteter snart kan komme til å opprette egne filialer i Norge.

En kartlegging som EU-prosjektet CISAER nylig foretok, viser at minst 150 universiteter og undervisningsinstitusjoner rundt om i verden tilbyr ren web-basert fjernundervisning. Nye aktører kommer til i meget høyt tempo.

- Markedet er i ferd med å eksplodere, sier Morten Flate Paulsen. Han har doktorgrad i nettbasert undervisning fra Pennsylvania State University.

Ringvirkninger

Via Internett har norske studenter allerede registrert seg som fjernundervisningsstudenter ved utenlandske universiteter. Til varierende priser lokkes det med muligheter for både Master- og Bachelor-grader. NTNU-rektor Emil Spjøtvoll mener et stadig mer grenseløst undervisningstilbud i verste fall kan føre til færre studenter ved norske undervisningsinstitusjoner. Resultatet blir trangere budsjetter og dårligere undervisnings- og forskningsvilkår.

- Budsjettene våre er knyttet til studenttallet. Dersom flere norske studenter foretrekker utenlandske undervisningstilbud, vil det rokke ved hele det økonomiske undervisningsfundamentet i Norge, påpeker Spjøt-voll.

Han blir ikke overrasket den dagen de mest pågående utenlandske aktørene følger opp fjernundervisningstilbudene sine med fysisk tilstedeværelse i Norge. Enten ved opprettelse av egne undervisningsfilialer for norske studenter i de største byene, eller ved å innlede et svært tett samarbeid med allerede eksisterende institusjoner.

- De statlige høgskolene samarbeider alt i dag nært med utlandet. Samarbeidet kan jo bli utvidet til en kombinert form for nær- og fjernundervisning. De utenlandske institusjonene kommer til Norge med egne lærerressurser og underviser sine norske fjernundervisningsstudenter her, sier Spjøtvoll.

Utfordrer

Spesielt har engelske og amerikanske universiteter klart å feste grep om studiemarkeder milevis unna egne landegrenser. Flere har også åpnet filialer for studentene, blant annet i Hellas, Israel og i Sørøst-Asia. American InterContinental University har filialer både i London og Dubai, i tillegg til avdelingene i Atlanta og Los Angeles.

- Mange undervisningsaktører på nettet bryr seg ikke om nasjonale og geografiske grenser. De har en visjon om å bli globale aktører i et globalt marked, sier Morten Flate Paulsen, som til daglig er leder av NKI Nettskolen.

Han mener nettbaserte universiteter er i ferd med å bli en reell utfordrer til det han betegner som «rigide høyskoler». Blant annet viser han til nettuniversitet «The Open University» i Storbritannia, som anslagsvis skal ha 100 000 studenter. Universitetet er et foregangsuniversitet når det gjelder fjernundervisning, og blant de mest aggressive markedsførerne av egen nettundervisning

- Teknikk er ikke lenger et problem for global fjernundervisning. Problemene som oppstår, kommer av ulike måter å beregne vekttall på, ulike språk og kulturforskjeller mellom landene, sier Paulsen.

Han tror i likhet med Spjøtvoll at utenlandske undervisningsinstitusjoner vil etablere seg i Norge i årene som kommer, men da fortrinnsvis via norske aktører.

Varsler debatt

Fjernundervisningstilbudene på nettet er særlig omfattende innen fagområder som informasjonsteknologi og «business and administration». Alt tyder på at de utenlandske universitetene først og fremst ser et marked innen den raskt voksende etter- og videreutdanningssektoren. Den nettbaserte undervisningen kan nemlig langt på vei skilte med en uovertruffen fleksibilitet: Studentene kan starte opp når som helst, sitte hvor som helst og følge sitt eget tempo. Over nettet kan de få umiddelbar, individuell veiledning og tilbakemelding fra lærerne, samt delta i faglige gruppediskusjoner.

Underdirektør Jarle Rønhovd i Det norske universitetsråd varsler en snarlig debatt om nettbaserte universiteter både i universitetsrådet og i det sammensatte drøftingsorganet som ble nedsatt i forbindelse med Buer-utvalget. Selv tror Rønhovd at et utvidet studietilbud kan bli et nyttig og verdifullt supplement til tradisjonell undervisning. Men underdirektøren understreker at nettbasert virksomhet aldri vil kunne erstatte forskningsbasert undervisning ved landets universiteter.

- Undervisning som er knyttet til forskning, borger nemlig for kvalitet. Utdanning som «kjøpes på gata», er ikke underlagt samme kvalitetskontroll, påpeker han.

Også universitetsrektor Emil Spjøtvoll advarer mot sjarlataner i undervisningsmarkedet - skoler som utelukkende er ute etter å få kloa i pengene til studentene. I Sør-Europa er manglende kvalitetssikring av undervisningen blitt et alvorlig problem.  

AV TROND R. HAAKENSEN
 Les også: - Spennende utvikling

Les også: Rektor om fremtida