NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Gløshaugen-repro nedlegges fra 1. februar

Teknisk avdeling ved NTNU har bestemt at Reprosentralen på Gløshaugen skal nedlegges fra 1. februar. For de fire ansatte kommer den raske nedleggelsen som et sjokk.


Lillian Gran og IAESTE er blant brukerne av Reprosentralen på Gløshaugen, og vil få problemer etter månedsskiftet. Til venstre avdelingsleder Torstein Langjord.

Foto: Erik Prytz Reitan

- Vi fikk nylig orientering om at det var aktuelt å flytte Reprosentralen på Gløshaugen til repro på Dragvoll. Men at det skulle skje så raskt, kommer helt overraskende på oss, sier avdelingsleder Torstein Langjord ved Reprosentralen på Gløshaugen.

Det er seksjonssjef ved MA-seksjonen, Ragnar Møller, som overfor Universitetsavisa bekrefter at repro på Gløshaugen skal være ute av lokalene om en drøy uke.

- Begrunnelsen er todelt, forteller Ragnar Møller. - Den ene grunnen er et ønske om å samle reproaktivitetene ved universitetet, og da er det naturlig at dette skjer på Dragvoll. For det andre er det et stort plassproblem i hovedbygget på Gløshaugen. Med den nye organisasjonen er det meningen å samle flere sentrale funksjoner i hovedbygget. Hvilke funksjoner det er snakk om, kan jeg ikke si noe om i dag, sier Ragnar Møller.

Etter det Universitetsavisa forstår, er det i første rekke «strategiske» funksjoner som skal inn. I praksis betyr dette foreksempel økonomidirektøren og hans stab.

Reprosentralen i kjelleren på hovedbygget på Gløshaugen har i dag fire ansatte. Foruten avdelingsleder Torstein Langjord er det tre ansatte. Flere av disse er handikappet, og de vil sannsynligvis møte problemer når de nå må skifte arbeidsplass på kort varsel.

Reprosentralen på Gløshaugen brukes i første rekke av studieadministrasjonen og sentraladministrasjonen som sitter i hovedbygget, men også i betydelig grad av Informasjonsavdelingen som er nærmeste nabo. Kilder i hovedbygget, som ikke ønsker å stå fram i avisa, kan ikke få fullrost innsatsen til de fire på Reprosentralen, og er bekymret både på egne vegne og for de som nå må flytte til Dragvoll.

- For oss som arbeider i hovedbygget, blir hverdagen mer tungvint, og det er beklagelig at vi mister dette tilbudet, sier en av de ansatte i administrasjonen. 

TEKST: EINAR MYRENGET