NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet   
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes   

Teknisk ansvarlig:   
Erik Prytz Reitan

 
Debatt  

Tanker fra en utgått instituttstyrer. Leserinnlegg av Jan Helgerun ved Idrettsvitenskapelig institutt.  

Bok uten faglig bredde? Leserinnlegg av Gunnar Fermann, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.  

Klønete eksamensavvikling. Leserinnlegg av Martin Ystenes ved Institutt for uorgansik kjemi.  

Nødvendig opprydding av miljøhysteri: Leserinnlegg av Tor Strømgren, professor emeritus, Marinbiologi og økotoksikologi.