NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU 

Nr.1-99, 21. januar 1999
Helsefaget i alvorlig klemme

En foreslått tilsettingsstopp ved SVT-fakultetet vil kunne medføre at det populære helsefag hovedfag ikke lenger kan holde virksomheten i gang. Én professor II og én stipendiat kan ikke ta undervisnings- og veiledningsansvar for nærmere 100 hovedfagstudenter.  Kollegiet og fakultetsledelsen fraskriver seg ansvaret for fagets overlevelse, sier førsteamanuensis Marion Kloep (bildet), leder for helsefagets fagstyre. Fakultetet på sin side foreslår å overføre helsefaget til Program for sosialt arbeid.

Reprosentralen legges ned straks

Mens skjebnen til Reprosentralen på Dragvoll fortsatt er under utredning, skjer sakene på Gløshaugen i et forrykende tempo. Reprosentralen i kjelleren på Hovedbygget på Gløshaugen legges ned allerede den 1. februar, men de fire tilsatte får tilbud om overflytting til Dragvoll.


Strikkeeventyret på Løkken

To unge maskinstudenter fra Gløshaugen bestemte seg i 1990 for å starte en egen produksjonsbedrift i en hardt prøvet bransje. Stikk i strid med alle odds går bedriften så det suser. Hvert år leveres 25.000 gensere fra den nedlagte verkstedbygningen på Løkken. Og det gamle gruvesamfunnet har fått ni sårt tiltrengte arbeidsplasser.

 Morgendagens universitet

Framtidas universitet er her allerede. Mulighetene er legio. Og NTNU gjør sitt beste for å henge med. Nå satser man tungt i etter- og videreutdanningsmarkedet. Samtidig er utenlandske universiteter i ferd med å etablere seg i Norge.