Mangler studenter til utvalg

Studenttinget mangler studenter til komiteer og utvalg. Per dags dato trengs 29 studenter til 13 ulike utvalg.

Nestleder for Studenttinget, Bjørn Bye, jakter for tida febrilsk etter villige studenter. Til deltakelse i arbeid i viktige utvalg - fora hvor premissene for studentenes hverdag legges. Men han jobber i motbakke.

- Av 26 utvalg totalt som vi har innstillingsrett til, er det 13 utvalg hvor vi for øyeblikket jobber med å fylle på med nye studenter. Men det er ikke lett. For øyeblikket mangler vi 29 studenter -selv om vi har enkelte kandidater på gang, sier Bye.

- Er noen utvalg mindre populære enn andre?

-Vel... Vitenskapsteoretisk utvalg er jo absolutt blant de mer obskure. Jeg hadde selv ikke hørt om det før jeg begynte her. I den andre enden er det særlig tre utvalg hvor søkningen er god: Det sentrale utdanningsutvalget; Utvalget for etter- og videreutdanning og Programstyret for fellesemner. Det er i særdeleshet i disse tre foraene at saker behandles, som studentene er opptatte av. Ved å jobbe her ser man direkte resultat av det man gjør, sier studentlederen.

Det er først og fremst den store arbeidsbelastningen som skaper rekrutteringsproblemer, mener Bjørn Bye.

-Studentene skal helst studere litt også. Da kan arbeidsmengden bli i meste laget. En del av dem som gir seg, oppgir det som grunn. I fjor gjaldt det i særdeleshet engasjement i Velferdstinget.

- Blir konklusjonen at man har for mange utvalg?

-Det er det kanskje mulig å si. Men likevel er det et faktum at studentene er den grupperingen i utvalgene, som har vært mest disiplinerte i å få ting gjort. Vi ligger ikke på latsiden, poengterer Bye.

Studenter som deltar i utvalg, får ingen lønn for strevet. Studenttinget søkte nylig om kompensasjon for arbeidet i Det sentrale utdanningsutvalget, men svaret var nei.

- Er rekrutteringsproblemet spesielt stort i år?

-Jeg har inntrykk av at det er slikt hvert år. Det har gått bra før, så vi berger vel i år også.

TORE OKSHOLEN


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt