Universitetsavisa
 
Nyheter                       
                                   
 
Studier gir nærsynthet. Storøyde starter de studiene på Gløshaugen. Og enda mer storøyde drar de derifra, NTNU-studentene, men også mer mysende. Medisinere har tidligere antatt at øyet er ferdigvokst ved puberteten. En fersk undersøkelse utført på NTNU-studenter, viser nå at øyet fortsetter å vokse, trolig på grunn av intenst nærarbeid. Det er en direkte årsak til at mange ikke-nærsynte studenter blir nærsynte i løpet av studietida Les mer om saken her                 

Færre institutter og sentre ved NTNU. Det er turbulente tider i universitetsorganisasjonen. På kommende kollegiemøte vil Senter for kvinneforskning og Senter for teknologi og samfunn etter all sannsynlighet bli nedlagt som sentre, og i stedet bli lagt inn under HF-instituttet som en felles enhet. Les mer om saken her                                                 

Full kontroll over år 2000. Tusenårsskiftet nærmer seg med raske skritt, og over hele verden foregår en hesblesende aktivitet for at ikke datasystemer skal gå helt i spinn. De største pessimistene spår kollaps og elendighet, men NTNUs IT-sjef Stig Ole Johnsen har is i magen. - Dette går helt bra, lover han. Les mer om saken her                                               

Opprykk. 355 av de 777 som søkte, fikk individuelle opprykk etter fjorårets lokale lønnsforhandlinger. Det var snaut fire millioner kroner å fordele, og oppgjørets vinnere var alle professorer.  Les mer om saken her                                 
                                                      
Energi. Miljøkravene skjerpes, og helhetlig tenkning etterlyses i kongeriket. Energi-, elektro- og maskinmiljøene ved og rundt NTNU har tatt ballen. Nå samarbeider de om nye modeller for forskning og utdanning. Les mer om saken her                     
                 
Byens lys. Nordmenn er en nasjon av bønder, og «alle» drømmer om en fredelig tilværelse i pakt med naturen. Tror vi og sier vi. Men det er byene vi vil bo i, når det kommer til stykket.Les mer om saken her  

Sølvhåret kjempe. Det har vært tusenårsjubileum, og i juni var avisa «The Scotsman» på NTNU-besøk. Les om hvordan en skotsk journalist opplever våre trauste professorer Les mer om saken her                
                 
Norge på langs. To NTNU-studenter legger i disse dager ut på en skitur fra Lindesnes til Nordkapp. Universitetsavisas spalter vil følge dem hele veien. Les mer om saken her             

«Spam» fra ledelsen vekker irritasjon. Masseutsendelse innen universitetet av elektronisk post - såkalt Spam - er forbudt. Nylig brøt universitetsledelsen sitt eget påbud. Reaksjonene lot ikke vente på seg. Les mer om saken her  

Mangler studenter til utvalg. Studenttinget mangler studenter til komiteer og utvalg. Per dags dato trengs 29 studenter til 13 
ulike utvalg. Les mer om saken her

Reportasje Kampen om vannet. Presset på Tanzanias vannressurser øker sterkt, og nå skal et tverrfaglig forskerteam fra NTNU forske på det rike Pangani-vassdraget i den nordlige delen av landet. Les mer om saken her  
Debatt Klikk her for en oversikt over dette nummers debatt innlegg
Stewarts Corner Trykk her for Stewarts Corner
 
Innspill Innspill