De går Norge på langs

To friske fyrer, en fra Voss og en fra Drammen, legger lørdag ut på en 2518 kilometer lang etappe. De to NTNU-studentene skal nemlig gå fra Lindesnes til Nordkapp til fots og på ski. Fire måneder skal turen ta, og Universitetsavisas lesere blir holdt orientert hele veien...

Det var Per Ole Fremmersvik (26), rykende fersk sivilingeiør fra Elkraft på Gløshaugen, som tok initiativet til turen. Per Ole etterlyste gjennom Universitetsavisa en turkamerat, og en av dem som meldte seg, var Anders Liverud (26), nettopp ferdig med psykologi grunnfag. Begge er erfarne turfolk, men ingen av dem visste om den andres eksistens før Anders så Per Oles etterlysning i avisa.

Når de to ferske turkameratene starter på søndag, skjer det med skiene på nakken ved Lindesnes fyr. De regner med å gå fem-seks dager langs veien til de møter snøkanten. Naturligvis har de med seg telt og soveposer, men ruta er lagt opp slik at de flere steder, blant annet på turen over Hardangervidda, kan overnatte i turhytter. Underveis tenker de også å besøke noen skoler og snakke om NTNU og studietilbudet som finnes i Trondheim. Såpass synes de de skylder Informasjonsavdelinga og Studieavdelinga som hver har bidratt med 10.000 kroner. I tillegg har de to avtale med bladet «Friluftsliv» om å skrive artikler og ta bilder fra turen.

Har prøvegått

Nå har Per Ole og Anders benyttet de siste par månedene til å bli bedre kjent med hverandre, blant annet ved at de har gått skiturer sammen og også overnattet i telt. Men ingen av dem har illusjoner om at det ikke skal dukke fram sider hos den andre, som kanskje ikke er like velkomne. Dette er de forberedt på, og i tillegg til velprøvd turutstyr ligger det også en god porsjon toleranse pakket øverst i ryggsekkene.

- Hva om èn av dere snorker?

- Per Ole snorker, smiler Andreas, og forteller at «Sov i ro» derfor er en del av turutstyret.

- Men dere kan kanskje kollidere på verdispørsmål, på holdninger som ikke behøver å komme for en dag før dere står midt oppe i en spesiell situasjon?

- Vi vet det. Derfor har vi snakket ganske grundig sammen, og i alle fall blitt enige om at vi skal vise storsinn og toleranse i forhold til hverandre, sier Per Ole. Som forøvrig har sin bakgrunn fra NTHI, mens Anders er medlem av AVHI.

Den lange marsjen....

18.1 Lindesnes

20.1 Lyngdal

22.1 Kvinesdal

27.1 Valle

30.1 Hovden

2.2 Haukelisæter

8.2 Finse

13.2 Tyin

18.2 Kvam

23.2 Store Orkelsjø

27.2 Budal

28.2 Gauldal

2.3 Tydal

4.3 Sonvass

5.3 Meråker

16.3 Nordli

18.3 Røyrvik

23.3 Hattfjelldal

2.4 Sulitjelma

5.4 Leirfjorden

8.4 Hellemobotn

14.4 Narvik

19.4 Dividalshytta

27.4 Kautokeino

29.4 Masi

5.5 Skaidi

9.5 Honningsvåg

10.5 Nordkapp

12.5 Honningsvågforsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt