UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
Studier gir nærsynthet 
     

Storøyde starter de studiene på Gløshaugen. Og enda mer storøyde drar de derifra, NTNU-studentene, men også mer mysende. Medisinere har tidligere antatt at øyet er ferdigvokst ved puberteten. En fersk undersøkelse utført på NTNU-studenter, viser nå at øyet fortsetter å vokse, trolig på grunn av intenst nærarbeid. Det er en direkte årsak til at mange ikke-nærsynte studenter blir nærsynte i løpet av studietida - og at de nærsynte blir mer nærsynte.                                         

Resten av saken                                     


Færre institutter og sentre ved NTNU                             

Det er turbulente tider i universitetsorganisasjonen. På kommende kollegiemøte vil Senter for kvinneforskning og Senter for teknologi og samfunn etter all sannsynlighet bli nedlagt som sentre, og i stedet bli lagt inn under HF-instituttet som en felles enhet.    

Senter for miljø og utvikling vil også trolig bli nedlagt i den formen det har i dag, mens SVT-fakultetet ønsker å overta Allforsks Norsk senter for barneforskning.    

Og på HF-instituttet skal tolv institutter slås sammen til kanskje halvparten...          

Resten av saken

 


Full kontroll over år 2000

Tusenårsskiftet nærmer seg med raske skritt, og over hele verden foregår en hesblesende aktivitet
for at ikke datasystemer skal gå helt i spinn. De største pessimistene spår kollaps og elendighet, men
NTNUs IT-sjef Stig Ole Johnsen har is i magen. - Dette går helt bra, lover han.

Resten av saken
 
Innspill Innspill


* NTNU        
                 
* Info.avd.
             ----         
       Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes        
        Teknisk ansvarlig: lars.iversen@adm.ntnu.no        
Oppdatert: 15 Januar 1998 ----
ntnu