Universitetsavisas debattsider

ORGUT: Et spareprosjekt uten visjoner? I et større oppslag om ORGUT i Universitetsavisa fra 11. desember 1997 inngår et intervju med overingeniør Erling Hagen ved Fakultet for elektroteknikk og telekommunikasjon. Intervjuet inneholder en del synspunkter som inviterer til kommentar. Først vil vi imidlertid uttrykke vårt håp om at flere gjør som Hagen og deltar aktivt i debatten om ORGUT. Vi er avhengig av bredt engasjement for at prosjektet skal lykkes. Per Kjøls innlegg kan du lese her

Stryk til sosialøkonomisk institutt. Jeg har i det året som nå har gått, studert sosialøkonomi grunnfag på Dragvoll, og kommet fram til at den undervisningen som sosialøkonomisk institutt gir på grunnfagsnivå, ikke holder mål. Mens sensor retter mine eksamensbesvarelser, tar jeg meg derfor den frihet å vurdere sosialøkonomi grunnfag på NTNU: resultatet er stryk. Denne konklusjonen er i en viss grad preget av mine egne standpunkter til en del økonomiske problemstillinger, uten at det bør spille noen stor rolle. Les Rune Logsteins innlegg her

Hjerte-sukk ! Nå har vi vært ved NTNU i to år, og flere omorganiseringer har skjedd på godt og vondt. I «stille stunder» funderer man på; var dette den eneste veien å gå? Les Karens innlegg her

Data er fremtiden - eller...... NTNUs ledelse har fastlagt en strategi for å møte samfunnets behov for flere med høyere IT-kompetanse. Den innebærer, stort sett, økte opptak av studenter på de rene IT-studiene, dvs. datateknikk, elektronikk og kybernetikk, samt informatikk på de frie studiene. Denne strategien er lagt uten en bred debatt om mulige virkemidler, og få motforestillinger har fremkommet. Personlig stiller jeg meg svært tvilende til om denne strategien er hensiktsmessig for å møte samfunnets fremtidige IT-utfordringer. Yrkesutøvere i alle disipliner og på alle nivåer som mestrer IT, bør være målet. Rene IT-utdannede personer vil det være begrenset behov for dersom en lykkes med det. I bilens barndom ble bilmekaniker og sjåfør ansett som fremtidsyrker, men stor verdiskapning av bilen ble først tatt ut da håndverkerne selv lærte å kjøre bil. Når NTNUs ledelse diskuterer å overføre ressurser fra andre profesjonsstudier til de rene IT-studiene er ledelsen på riktig ville veier. Det er imidlertid flere andre uheldige ringvirkninger av denne strategien. Les Henning Omres innlegg her

E-post-virus. Sukk, jeg har for mange venner. På bare to uker har jeg mottatt fire e-brev fra venner med advarsler om e-post-virus. Alle advarer meg mot å åpne e-brev som har en bestemt tittel fordi da slettes harddisken min. Noen av dem har jeg fått noen ganger før også. På den ene siden er det jo godt ment av vennene mine, men på den
andre siden er det ganske plagsomt. Les Snorre Farners innlegg her

Trenger vi flere sivilingeniører på bekostning av samfunnsvitere? Med bakgrunn i mye av den diskusjonen som har vært rundt opprettelsen av flere studieplasser ved sivilingeniørutdanningen (data) ved NTNU og eventuelle innstramninger ved samfunnsvitenskaplige og humanistiske studieretninger, intensjonene og forutsetningene når NTNU ble opprettet, og de etter hvert oftere diskusjonene omkring informasjonsteknologiens sosiale sider, kan det være riktig å stille dette spørsmålet. I tillegg må vi ta
utgangspunkt i NTNUs program for tverrfaglig forskning, som Universitetsavisa fokuserte på i nr 19, 11. desember 1997. Les Ståle Kalviks innlegg her

Sluttord. Jeg takker for at Rektor ga til kjenne universitetsledelsens syn på de bygningsmessige disponeringene på Gløshaugen i forrige nr av Universitetsavisa (nr 19). Men jeg synes ikke innlegget gir svar på de spørsmål som er reist. Les Asbjørn Aunes innlegg her

 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt