NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Tapir forlag på topp

Forfatterne som gir ut sine bøker på Tapir, er fornøyd. Så fornøyd at forlaget er blitt kåret til Norges beste fagbokforlag.

Hurtig svar på innlevert manus, tett oppfølging og stor interesse for de enkelte bokprosjektene, er grunnene til at Tapir er det forlaget som rangeres høyest blant 21 fagbokforlag i Norge. Det kunne Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening nylig slå fast, etter en større undersøkelse blant sine medlemmer om forholdet mellom forfatter og forlag.

Kjapt og lite

Tapir følges av Schibsted og Høyskoleforlaget. Cappelen kommer på 9. plass, mens Gyldendal står på en 14. plass. På de tre siste plassene kommer Universitetsforlaget, Grøndahl og Dreyer og helt til slutt Spartacus.

I tillegg til å være kjapt og ha tett oppfølging, har forlaget, med det nye navnet Tapir Akademisk Forlag, en kontinuitet i staben. Tapir kommer også langt opp når det gjelder økonomiske ordninger som utbetaling av royalty til avtalefestet tid og rask utbetaling av minstehonorar.

Forlagssjef Torbjørn Lefstad kan med andre ord nynne fornøyd i trygg forvissning om at han gjør en god jobb. Rundt 70 publikasjoner hadde forlaget i 1999, og dette året vil det trolig komme ut med enda flere.

- De store forlagene hadde kanskje hatt flere fornøyde forfatterne hvis de hadde organisert seg litt annerledes. Hos oss har hvert bokprosjekt en prosjektgruppe som dekker hele produksjonsprosessen fra redigering til markedsføring. Vi er veldig bevisst på et tett samarbeid med forfatteren, sier sjefen for de sju ansatte.


KAREN ANNE OKSTAD