NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 


Den nye lederen for studentene ved NTNU heter Christer Heimtoft. Han skal gjøre sitt beste for å samle folket sitt, men forsikrer at studentdemokratiet ikke skal havne i Hundremeterskogen.

Han vil engasjere studentene mer. Hvordan, vet han ennå ikke helt. Han vil prøve seg fram.

Han skal samle studentene og samle studentrepresentantene. Finne en god tone mellom organene, og kanskje også få til et samarbeid med NSU nasjonalt - et organ som NTNU-studentene har meldt seg ut av.

Maktfaktor?

- Hvordan i huleste skal du klare å få studentene engasjert i studentpolitikk?

Jeg vil at vi skal bli mer synlige, både på Gløshaugen, på Dragvoll, Rosenborg og Lade. Og vi må for eksempel bli mer aktive på politisk 5-minutt på Samfundets Lørdagsmøter.

- Studentrepresentantene har fått kritikk for at de er for lite flinke til å profilere seg, for lite flinke til å gå ut i mediene, spisse sine uttalelser og skape engasjement og debatt? Skal du bli flinkere til det?

- Ja, jeg kan gjerne bli mer spissformulert - når det er hensiktsmessig vel å merke, men det er ingen strategi jeg vil følge sånn helt slavisk. Man skal trå varsomt både i mediene og i visse fora her på NTNU. Når det er sagt, føler jeg meg overhodet ikke redd for å ta standpunkt.

- Hva er din lederstrategi?

- Jeg kan ikke si at jeg har en strategi. Jeg kan for eksempel ikke si at min strategi er å spissformulere meg. Konstante spissformuleringer i hytt og pine duger ikke. Det er en konservativ lederstil. I enkelte saker kan jeg spissformulere noe, men skal du oppnå resultater, får du ikke det ved å bruke høg røst. Man må velge riktig strategi til riktig tid. Jeg er en mer moderne leder. Jeg vil være mer nyansert og lyttende. Variere.

- Hvordan skal Studenttinget makte å bli en reell maktfaktor ved NTNU?

- Studentene har en laber interesse for Studenttinget: Vi har dessverre ikke den autoriteten vi ønsker å ha. Men det er klart at vi er en indirekte maktfaktor i universitetssystemet, og det er nettopp dét studentene må forstå. Vi er et viktig høringsorgan selv om vi ikke kan vedta og fatte. Det er vi som sier hva studentene vil, og som skal representere studentene i en rekke utvalg og organer. Jeg opplever det slik at studentene blir hørt, på både kollegiemøter og dekanmøter.

- Sjefredaktør Stanghelle i Dagbladet skrev nylig at dagens politikere serverer en masse selvfølgeligheter. Kan du love at dere ikke bare skal si og gjøre en masse selvfølgeligheter, men at dere også skal gå i bresjen for å ville noe? Kan dere ikke vise fram krasshet og være litt uenige, slik at dere ikke blir en hyggelig og sosial prateklubb? Kanskje skape litt turbulens og rabalder ved NTNU?

- Jeg er ikke enig i at vi serverer en masse selvfølgeligheter. Vi tar opp saker som angår studentene. Det er synd at det kun er de mest radikale standpunkt og de store endringer som vekker interesse i mediene. Studentene burde bli engasjert uten at det er snakk om en revolusjon.

Jeg er enig i at alle studentene ikke skal være enige med hverandre. Selvfølgelig skal vi få fram forskjellige synspunkt. Jeg vil ikke som leder si at alle andre skal mene som meg. Men samtidig må vi også passe på at vi ikke blir så uenige at vi ikke trives.

NSU: nei og ja

Du vil samarbeide med NSU, men de vil ikke samarbeide med deg. Tror du at NSU er interessert i å bruke tid på en studentmasse som ikke betaler et kløyva øre for å være medlem?

- Grunnen til at NSU ikke vil samarbeide med oss, kan ha sine taktiske årsaker: Kanskje vil de vise oss hvordan det er å stå alene. Vi ønsker å samarbeide med NSU, og jeg har ikke tenkt å la være med å prøve å få til et samarbeid når det gjelder ting som studielånsrenta og størrelsen på stipendandel.

- Du var med på å stemme NTNU-studentene ut av NSU. Og nå er du leder for et organ som ikke makter å samarbeide med NSU og som heller ikke makter å fronte NTNU-studentenes sak overfor Stortinget og Regjeringen. Angrer du på at du stemte nei?

- Samarbeidsproblemet med NSU ligger i at de har stengt dørene. Jeg kan ikke si at jeg angrer på at jeg stemte oss ut av NSU. Men jeg kan tvile på om det var et riktig valg. På grunnlag av det jeg fikk vite før valget, valgte jeg rett. Det var slik at de som skrek høyest, hørtes mest - og jeg hørte på argumentene til nei-siden.

- Hvordan ser du for deg arbeidet med å representere studentene ved NTNU i nasjonale saker?

- Så lenge vi ikke har midler til en stilling som arbeider på nasjonalt plan, må vi jobbe for å finne andre løsninger. Det er i hovedsak mitt ansvar å opprettholde det nasjonale arbeidet, men også gamle studentrepresentanter, kollegierepresentanter og folk som kjenner universitetspolitikken, kan brukes til å fronte NTNU-studentenes interesser.

Som en naturlig konsekvens av at arbeidet på nasjonalt plan ble vanskeligere, jobber vi mest på det lokale plan. Vi har nå satt ned et utvalg som skal finne ut om vi skal endre på det tungrodde og byråkratiske studentdemokratiet ved NTNU. Vi bruker for mye tid på å bli enige. Jeg vil at det skal bli en mer strømlinjeformet struktur. Tror at en bedriftsmodell kanskje vil fungere bedre. Slik det er nå, er de formelle instruksene som går på forholdet mellom Studenttinget, Velferdstinget og Kollegierepresentantene. Ett av problemområdene har vært økonomi-spørsmålet om midler til nasjonalt arbeid.

Jeg vil arbeide for at forholdet mellom Velferdsting og Studentting blir best mulig. Det handler også om hvordan personer går overens. Samarbeid avhenger av kjemi, men også personlighet, synspunkter og arbeidsforhold.

- Er du en ledertype?

- Det vil vise seg om jeg duger som leder. Jeg liker ikke å skryte av meg selv, men jeg vet at det er noen som synes at jeg er en god leder. Jeg skal gjøre mitt beste, samle folket, men ikke slik at vi havner i Hundremeterskogen for å kosesnakke hele dagen. Vi skal være konstruktive.

Sier den nye lederen som sympatiserer med Ap, har en fortid fra BI og tatt til seg det ene av de tre ordene som profilerer NTNUs strategi: Kreativ, Konstruktiv og Kritisk.


KAREN ANNE OKSTAD
FOTO: KENNETH AAR