NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 

Debatt:

Biblioteket er meget bra

Når jeg tar pennen fatt, som det het før, så er det for å gi uttrykk for en noe annen oppfatning enn den man kan få av det som har vært skrevet om bibliotekets virksomhet i Universitetsavisa.

Såvidt jeg husker, hevder psykologene at menneskenes behov varierer, både over tid og fra person til person. Dette stemmer også med det jeg har lært gjennom et langt liv - alt avhenger av ståstedet. Og fra mitt ståsted er erfaringene med biblioteket (UBIT-TEK) positive, som det fremgår av overskriften.

Etter mange års arbeid er jeg nå i ferd med å avslutte et større bokprosjekt. Jeg baserer meg for en del på gammelt materiale, men legger også stor vekt på å få med de fremskritt som er gjort i de senere år. Gjennomgåelse av litteratur fra de siste fem årene har derfor blitt viet stor oppmerksomhet.

En betydelig del av de viktigste tidsskrifter har jeg funnet i instituttets samling. Bøker har jeg derimot for det meste måttet skaffe meg utenfra. Her har biblioteket vært til uvurderlig hjelp ved å få tak i det jeg har bedt om. Med fire ukers lånefrist har jeg fått god tid til å gå gjennom bøkene og kopiere de aktuelle avsnitt eller sider. Dette har gitt meg et utmerket grunnlag for det videre arbeid.

Bibliotekets assistanse har også omfattet litteraturoversikter. Som eksempel kan nevnes et kapittel om kreativitet, hvor jeg har atskillig brukbart materiale, men av forholdsvis gammel dato. Her spurte jeg biblioteket om litteratur fra de siste fem årene. Dagen etter kom en hel side med aktuelle kilder, og etter en vurdering av dem valgte jeg ut fem som jeg etter hvert fikk til gjennomsyn.

Kort sagt, mine erfaringer viser at biblioteket fullt ut er i stand til å tilfredsstille mine behov for litteratur på en rask og effektiv måte. Når dertil kommer at alle jeg har vært i kontakt med, har vært meget hyggelige og hjelpsomme, nøler jeg ikke med å bruke betegnelsen - topp service.

Knut Holt
Professor emeritus