Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene

Konferanse

Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene

UDIT (Norsk konferanse for undervisning og didaktikk i IT-fagene) har som formål å være en møteplass for diskusjon og utveksling av erfaringer knyttet til undervisning ved IKT-utdanningene i Norge.

UDIT arrangeres årlig som del av NIKT (Norsk IT-konferanse). NIKT 2018 foregår på Svaldbard og arrangeres av UiO Institutt for Informatikk.

UDIT ønsker velkommen bidrag på områdene utdanning, undervisning og fagdidaktikk samt bruk av IKT i læring. Hvis du har kommet frem til ny innsikt og gode ideer gjennom arbeid med å utvikle/videreutvikle et fag eller faglig opplegg, kan UDIT være en god arena for å få presentert arbeidet i form av en tellende publikasjon.

 

Kriterier ved fagfellevurdering av innsendte artikler

 • Relevans for formål og tema
 • Potensiale for å stimulere til diskusjon om undervisning og læring
 • At bidraget gir noe nytt til feltet
 • At bidraget er generaliserbart og kan utnyttes eller bygges videre på av andre som underviser IT-fag
 • At bidraget eventuelt rapporter samarbeid og/eller sammenligning mellom ulike læresteder og/eller utdanningsinstitusjoner
 • At bidraget er forankret i pedagogisk resonnement
 • At bidraget ikke har blitt publisert tidligere
 • At bidraget oppfyller følgende formelle krav til vitenskapelighet:
  • Tittelen reflekterer artikkelens innhold
  • Sammendraget er godt strukturert og formulert
  • Forskningsspørsmålene er tydelig formulert og kan besvares vitenskapelig
  • Metoden er beskrevet
  • Resultatene tydeliggjøres, analyseres og diskuteres
  • Eventuelle begrensninger og svakheter i arbeidet drøftes
  • Konklusjonen er klar og bygger på analyse og diskusjon
  • Referansene er relevante og oppdaterte

Bidrag blir akseptert under forutsetning av at minst en av forfatterne deltar på konferansen og presenterer bidraget.

Format og innsending

Format og innsending

Bidragene til UDIT blir valgt ut av programkomiteen basert på vurdering fra tre uavhengige fagfeller.

Artikler innsendt til UDIT publiseres som del av konferanserapportene fra NIK og NOKOBIT, som gir uttelling på nivå 1 i Cristin. Forfatterne beholder rettighetene til å videreutvikle stoffet for andre publiseringskanaler.

Innsending av bidrag til UDIT skjer via EasyChair.

Lenker til UDIT-artiklene fra 2017 finner du på denne siden.

Programkomité

Programkomité

Birgit R. Krogstie, NTNU (leder)
Ibrahim A. Hameed, NTNU
Per-Arne Andersen, Universitetet i Agder
Kirsti Berntsen, NTNU
Edgar Bostrøm, Høgskolen i Østfold
Atle Birger Geitung, Høgskulen på Vestlandet
Morten Goodwin, Universitetet i Agder
Tor-Morten Grønli, Westerdals Oslo ACT
Hallstein Hegerholm, Høgskolen i Nesna
Erik Hjelmås, NTNU
Rune Hjelsvold, NTNU
Sven-Olai Høyland, Høgskulen på Vestlandet
Jens Kaasbøll, Universitetet i Oslo
Anniken Karlsen, NTNU
Basel Katt, NTNU
Per Lauvås, Westerdals Oslo ACT
Yngve Lindsjørn, Universitetet i Oslo
Reidar Lyng, NTNU
Omid Mirmotahari, Universitetet i Oslo
Robin Munkvold, Nord Universitet
Hugo Nordseth, Nord Universitet
Ottar Osen, NTNU
Ragnhild Kobro Runde, Universitetet i Oslo
Helga Dís Sigurdadottir, Nord Universitet
Guttorm Sindre, NTNU
Trond Olav Skevik, Nord Universitet
Girts Strazdins, NTNU
Arne Styve, NTNU
Erlend Tøssebro, Universitetet i Stavanger
Anette Wrålsen, NTNU

 

 

UDIT støttes av: