spesialsamlinger - norges-dokumentarv - ja-vi-elsker

Originalmanuskriptet Ja, vi elsker av Bjørnstjerne Bjørnson

Portrett av Bjørnstjerne Bjørnson tatt 1860Gunnerusbiblioteket har i sitt eie flere håndskrifter etter kjente norske diktere. Originalmanuskriptet til Norges nasjonalsang "Ja, vi elsker dette landet" er et av dem.

Diktet og sangen har hatt stor betydning for Norge som kulturnasjon. Manuskriptet ble i 2012 tatt inn i Norsk dokumentarv, en del av UNESCOs Memory of the World-program.

Diktet ble skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) i 1859, og er tilegnet kong Carl, daværende konge av Norge og Sverige. Det aller første utkastet er dessverre gått tapt. Vårt manuskript er fra 1863 og er den eldste håndskrevne utgaven som finnes i Norge.

Diktet var i utgangspunktet et politisk dikt, der Bjørnson betoner viktigheten av skandinavisk samhold.

Bjørnsons fetter Richard Nordraak lagde melodien til versjonen fra 1863. Første gang diktet ble sunget var ved grunnlovsjubileet på Eidsvoll 17. mai 1864. Senere samme dag ble den også sunget på universitetsplassen i hovedstaden. Sangen ble straks populær, og fikk uten videre status som nasjonalsang, uten at det ble fattet noe formelt vedtak om det. Den versjonen vi synger i dag ble omarbeidet i 1870 og har åtte strofer.

Bjørnsons manuskript er av spesiell betydning i norsk sammenheng, fordi det er dikterens eneste bevarte egenhendige kilde til vår nasjonalsang. Slik er det unikt og uerstattelig og en del av vår nasjonale kulturarv.

 

Digitalisert versjon av Ja, vi elsker. / Norsk fædrelandssang

Ja, vi elsker / Norsk fædrelandssangen (PDF)