spesialsamlinger - norges-dokumentarv - grunnlovsutkastene

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814Grunnlovsutkastene til C.M. Falsen og G. Adler og Nicolai Wergeland

Gunnerusbiblioteket eier de to viktigste forarbeider til Norges grunnlov. Grunnlovsutkastene er digitalisert og originalene kan leses her.

Udkast til en Constitution for Kongeriget Norge / udarbeydet af J.G. Adler og C.M. Falsen, også kalt Det Adler-Falsenske grundlovsutkast. Trykt utgave som PDF. Manuskript som PDF.

Udkast til Grundlov for Kongeriget Norge paa Rigsforsamlingen paa Eidsvold 1814 / av Nicolai Wergeland. Vedlagt ligger: Brev fra N. Wergeland og O. Mørch til magistraten i Christiansand

Nasjonalbiblioteket har digitalisert Riksforsamlingens forhandlinger 3die del: Grundlovsutkast, hvor alle utkastene er transkribert. Forhandlingene inneholder også bemerkninger til enkelte av grunnlovsutkastene.