forskningsstotte - åpen vitenskap

Open Access banner. Grafisk

Åpenhet gjennom hele forskningsprosessen står sentralt ved NTNU. Åpen vitenskap følger vitenskapelige idealer om kunnskap som felleseie, uavhengig, etterprøvbar forskning og organisert skepsis. Slik bidrar åpen vitenskap til å oppfylle NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. 

25.-31. oktober 2021 markeres den internasjonale Open Access-uka. NTNU Universitetsbiblioteket, i samarbeid med flere andre fagbibliotek og Research Data Alliance (RDA) Norway, inviterer til en rekke webinarer med fokus på åpen vitenskap, publisering og håndtering av forskningsdata.


Program

Program

10.00-11.30: Open Science is the new normal 

Open science has in a short time gone from being a topic for idealists, becoming what is expected of today's researchers; it has become "the new normal". 

The Research Council of Norway and Horizon Europe are leading the way in this development, by expressing clear expectations and requiring that all aspects of the research they are funding should be as open as possible. These two organizations/programmes are important sources of funding for Norwegian researchers. In this event, representatives from both the Research Council and Horizon Europe will present the Open science requirements that researchers have to comply with and how to meet them. 

Information and registration

10.00-11.30: Lisenser for deling av forskningsdata 

Hvordan dele forskningsdata? Hva må du tenke på når du velger lisens ved publisering av data? Hvordan deler man egentlig så åpent som mulig, og så lukket som nødvendig? 

Inger Berg Ørstavik, professor ved institutt for privatrett ved UiO, gir en introduksjon til reglene om rettigheter til forskningsdata og bruk av lisenser. Magnus Aronsen, førsteamanuensis ved seksjon for fysiologi ved UiO, har ledet et utvalg som utredet rettighets- og lisensspørsmål om deling av datasett i forskningen. Utvalget leverer snart sin endelige rapport (utkast her). Aronsen presenterer hva utvalget har kommer frem til.

I tillegg kommer også Torger Kielland, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiB, og Christopher Ongre Autzen, seniorrådgiver i NSD. Det blir en paneldebatt med alle fire, hvor vi blant annet spør: Finnes det en drømmelisens for forskningsdata? 

Informasjon og påmelding


13.15-14-00: NTNU course - Data Management Plan (DMP) in 1-2-3

Learn how to set up a good data management plan! 

A data management plan (DMP) can be a very useful tool for your project, to help you take care of and organize research data. Setting up a DMP for your research project is a requirement from many funders, as well as part of NTNU’s policy. In this workshop we will give an overview over tools to set up a DMP, and topics that should be addressed, to help you get started. 

The course is held in NTNU’s Virtual Library. 

Information and registration

10.00-11.00: Get your ducks in a row - steps for sharing of sensitive data (including human genetic data) 

What are the different steps you have to consider if you plan to share sensitive data (including human genetic data)? 

Funders, publishers and institutions are encouraging the archiving and sharing of research data. In case of quantitative data related to identifiable genetic information or health of persons, this is affected by various ethical and legal aspects including the GDPR. Most often the best and only option to share this kind of data is through controlled access repositories. This event provides an overview of the necessary steps and involved parties to consider to enable sharing of this category of data and point to knowledge resources for further information. 

Information and registration 


10.00-11.30: How to share qualitative data: videos and interviews 

Researchers, who are encouraged to share their data openly, often face challenges when the data contains non-anonymized personal information. The topic for this event will be how to navigate the landscape of Open Data and GDPR based on experiences from researchers and NSD (Norwegian centre for research data). 

In The ethics and responsibility of creating an open-access, multimedia language corpus, Lindsay Ferrara will consider some issues in creating an open-access linguistic corpus composed of multimedia video files. Specifically, she will discuss how researchers can ethically collect and archive personal data, share it with academic and other stakeholders, while maintaining integrity and respect for language users.  

In the Challenges and opportunities with sharing pseudonymized interview data, Live Håndlykken Kvale will talk about how in her PhD project on research data sharing, the sharing of the collected interview data became a practical challenge in itself. She will present her reflections on balancing participants’ right to privacy and the goals of open science and research transparency through open data sharing. 

In How can you increase the FAIRness of your qualitative data? Katrine Utaaker Segadal will give a general overview of opportunities and limitations when sharing qualitative data. Subjects she will touch upon are data management planning, documentation and contextualization, anonymization, informed consent and access control. 

Information and registration

10.00-11.30: Nivå X: Berører nye publiseringsmodeller forskningskvaliteten? 

Med innføringen av forfatterbetaling for åpen publisering har det vokst frem nye publiseringsmodeller basert på rask fagfellevurdering og aggressive tidsfrister for alle involverte parter. Dette har ført til bekymring for om kvaliteten kan bli skadelidende, og danner bakgrunnen for innføringen av det nye nivå X i kanalregisteret. Nivå X skal fungere som et venterom for publiseringskanaler mens de vurderes ekstra grundig av fagrådene for inkludering i kanalregisteret. 

Vidar Røeggen fra UHR redegjør for prinsippene bak Nivå X og hvordan den nye ordningen er innrettet i praksis. Henrik Karlstrøm fra NTNU følger opp med utdypende kommentarer og spørsmål rundt hva innføringen av et nytt nivå i kanalregisteret betyr for nåtidens og fremtidens kvalitetssikringssystemer. 

Informasjon og påmelding

10.00-11.30: Diamonds are forever. On the benefits and challenges of Diamond Open Access publishing. With Per Pippin Aspaas, Jeroen M. Bosman & Bianca Kramer.

What is the way forward for institutional journal publishing, in Norway and internationally? Will it still be possible to run scientific journals at a high level without APCs (Article Processing Charges), and can such journals be serious contenders to commercial open access journals? 

Information and registration


12.00-12.30: NTNU course - Open Science Lunch

What is Open Science and why is relevant for you? 

Open Science provides new opportunities, but also entails that researchers are met by new requirements and expectations. In this short presentation we introduce Open Science and inform about relevant guidelines. You will also learn about tools and support services available for you as a researcher at NTNU, from Data Management Plans to research data archiving. 

Information and registration

Logoer


Logoer for OA-uka. Logo


ub-forskningsstotte-openaccess-oaweek

Åpen vitenskap ved NTNU