forskningsstotte - åpen publisering


 

Program for Open Access-uka 2019

Åpenhet gjennom hele forskningsprosessen står sentralt på NTNU. Åpen vitenskap følger vitenskapelige idealer om kunnskap som felleseie, uavhengig forskning og organisert skepsis, og bidrar til å oppfylle NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden.

Den 21.25. oktober markeres den internasjonale Open Access-uka. NTNU Universitetsbiblioteket byr på en rekke foredrag og arrangementer for deg som er interessert i åpen forskning. I år har vi spesielt fokus på åpne forskningsdata og datahåndteringsplaner.


Mandag 21. oktober

Biblioteket Gjøvik

11:15–12:00
Orientering om åpen vitenskap og forskningsdata: Hva må du vite som forsker ved NTNU?

13:15–14:00
Workshop: DMP in one-two-three! Intro to data management plans for researchers

14:30–15:15
Information about open science and research data: What researchers at NTNU need to know


Tirsdag 22. oktober

Lysholmbiblioteket

09:00–15:30
Bibliotekets tjenester i lys av åpen vitenskap. NFF/T's høstseminar

Biblioteket Gjøvik

14:15–15:00
DataTalk: Data management and privacy


Onsdag 23. oktober

Dragvoll

09:30–11:00
CC licensing and author rights

12:15–13:00
Workshop: DMP in one-two-three! Intro to data management plans for researchers


Torsdag 24. oktober

Biblioteket for medisin og helse

11:30–12:00
Fagsnakk: Helseforskning og åpne data – muligheter og dilemma

12:15–13:00
Workshop: DMP in one-two-three! Intro to data management plans for researchers

Realfagbiblioteket

10:00–10:45
Workshop: DMP in one-two-three! Intro to data management plans for researchers

11:30–12:00
Lunsjforedrag: What goes where? A research data story

Biblioteket Ålesund

11:30–12.00
Forskning til lunsj - åpne forskningsdata


Fredag 25. oktober

Biblioteket Ålesund

13:15–14:00
Workshop: DMP in one-two-three! Intro to data management plans for researchers

04 okt 2019

ub-forskningsstotte-openaccess-oaweek

CodeRefinery Workshop

Teaching researchers in sustainable software development. A three-day, informal, hands-on workshop for those using code or scripts in their research.

22-24. oktober, kl 09:00-17:00

Meld deg på

 

nyweb -bibliotek - forskningsstotte - openaccess - notisboks2

Software Carpentry Workshop

Hands-on workshop for researchers and students who are learning to code to develop software or learn best-practices in software development.

21.–22. oktober, kl 09:00–16:30

Meld deg på