Åpen publisering ved NTNU Universitetsbiblioteket

NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden» og NTNUs publiseringspolitikk 2014 - 2020 har kunnskapsfellesskapet og den globale kunnskapsutviklingen som utgangspunkt. Universitetsbiblioteket bidrar med infrastruktur slik at kunnskapen som utvikles ved NTNU kan publiseres åpent (grønn eller gull Open Access) i tråd med krav i NTNUs publiseringspolitikk.

Bibliotekets publiseringsgruppe koordinerer:

NTNUs publikasjoner blir fritt tilgjengelig på internett ved at:

  • Masteroppgaver arkiveres og de fleste studenter velger å publisere dem åpent i NTNU Open
  • Doktoravhandlinger arkiveres og mange publiseres helt eller delvis åpent i NTNU Open
  • Vitenskapelige artikler, rapporter, kapitler og bøker egenarkiveres av forskere via CRIStin
  • Vitenskapelige artikler publiseres i åpne tidsskrifter med støtte fra NTNUs publiseringsfond
     

Mer informasjon og brukerstøtte er tilgjengelig på Innsida:

Thu, 08 Feb 2018 11:09:29 +0100

International Open Access Week header

Hvert år markeres international Open Access week over hele verden. 

Arrangement