forskningsstotte - åpen vitenskap

 

Open Access-uka ved NTNU

Åpenhet gjennom hele forskningsprosessen står sentralt ved NTNU. Åpen vitenskap følger vitenskapelige idealer om kunnskap som felleseie, uavhengig forskning og organisert skepsis. Slik bidrar åpen vitenskap til å oppfylle NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden. 

19.-25. oktober 2020 markeres den internasjonale Open Access-uka. NTNU Universitetsbiblioteket inviterer til en rekke digitale webinarer og workshops med fokus på åpen vitenskap og håndtering av forskningsdata.

Se opptak og pdf av presentasjoner i programmet under.

Program

Program

12.15-14.00

NTNU Universitetsbiblioteket inviterer til webinar om åpen vitenskap i anledning den internasjonale Open Access-uka.  

Korona-pandemien har med stor tydelighet vist behov for åpenhet, deling av forskningsresultater og internasjonalt samarbeid innen forskning. Samtidig har pandemien synliggjort utfordringer knyttet til infrastruktur og kvalitetssikring av data. På dette arrangementet inviterer vi til diskusjon om hvordan åpen vitenskap kan bidra til forskning for en bedre verden.   

 

Program 

12.15: Innledning ved Bjarne Foss, prorektor for forskning, NTNU. 

12.30-12.45 John-Arne Røttingen, avtroppende direktør i Forskningsrådet: Plan S og åpen forskning: status og forventninger [pdf av presentasjon]

12.45-13.00 Spørsmål  

13.00-13.15 Erik Solligård, forsker og kliniker ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og St. Olavs hospital: Koronaforskning: muligheter og dilemma [pdf av presentasjon]

13.15-13.30 Ingrid Heggland, førstebibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket: Bibliotekets tjenester innen åpen vitenskap [pdf av presentasjon]

13.30-14.00 Spørsmål og diskusjon. Ordstyrer: Thor Bjørn Arlov, seniorrådgiver ved prorektors stab, NTNU. 

 

Se opptak av livestream på YouTube

 

Legg til arrangement i kalender 

09:00-10:30

RDA webinar: Åpne forskningsdata - Hvordan navigere rettigheter og lisensiering?

Åpen publisering av forskningsdata bidrar til bedre etterprøvbarhet og gjenbruk av data. Data bør publiseres med en lisens som beskriver rammene for gjenbruk, endring og videre distribusjon. Dette er nytt territorium for mange forskere, og det kan være uklart hva som er lov til å gjøre med andres data, og hvordan man kan velge lisens ved publisering av egne data.

På dette webinaret gir vi en helt kort innføring om rettigheter til data. Deretter vil vi gå gjennom eksempler på publiserte datasett, hvor vi også åpner opp for diskusjon rundt ulike hensyn og vurderinger ved publisering og lisensiering av datasett.

Webinaret arrangeres av NO-RDA (Research Data Alliance Norway)

Mer info, program og påmelding.
 

Presentasjoner fra RDA-webinar (pdf)

10:15-11:00

Workshop: DMP på en-to-tre! Lær hvordan du setter opp en god datahåndteringsplan

En datahåndteringsplan (DMP) er et nyttig verktøy til ditt prosjekt, for å hjelpe deg å ta vare på og organisere dine forskningsdata. Å sette opp en DMP er et krav fra mange finansører, og det er en del av NTNUs policy.

Bli med på vår workshop og kom i gang! Her går vi gjennom hvordan du setter opp en DMP, ulike verktøy du kan bruke, og hva som bør være med i planen.  


Kurset vil bli holdt i det Virtuelle biblioteket. Det er gratis å delta og krever ingen påmelding.

 

Legg til i kalender

Arrangør 

Visste du at NTNU Universitetsbiblioteket og NTNU IT har en støttetjeneste for forskningsdata? 

Research Data @NTNU er et åpent tilbud til forskere og studenter ved NTNU. Ta kontakt med oss om du ønsker besøk ved ditt fakultet/institutt/forskningsgruppe. 

12:15-13:00

Workshop: DMP in one-two-three! Learn how to set up a good data management plan.
[In English]

data management plan (DMP) can be a very useful tool for your project, to help you take care of and organize research data. Setting up a DMP for your research project is a requirement from many funders, as well as part of NTNU’s policy. In this workshop we will give an overview over tools to set up a DMP, and topics that should be addressed, to help you get started.  

The event is free of charge and  you don't have to register for the event. 

Join the course in the Virtual library in Zoom.
 

Add to calendar

 

Organizer 

Did you know that NTNU University Library and NTNU IT-services have established a support service for research data?  Research Data @NTNU is a free service for researchers and students at NTNU. 

Please contact us if you have questions or if want to book a visit at your department or in your research group. 

ub-forskningsstotte-openaccess-andre arrangement


Andre digitale arrangement

Program for Open Access-uka ved UiB

Creative Commons Global summit - foredrag, debatter og workshops.

 

06 nov 2020

ub-forskningsstotte-openaccess-oaweek

Åpen vitenskap ved NTNU


NTNU Open data - handlingsplan for åpne forskningsdata

Publisering - publiser med åpen tilgang

Research Data @NTNU - støttetjenester for forskningsdata