Fagområde:

Historie


Databaser og nettsteder
Noen av disse basene/nettstedene dekker bare historie, andre er generelle/tverrfaglige, der du også kan finne mye historielitteratur.  En del baser er gratis og tilgjengelige for alle.  Andre er baser som biblioteket betaler for.  Disse er merket med NTNU, og er bare tilgjengelige på NTNU's campuser, eller hjemmefra for NTNU's studenter og ansatte via VPN. 

Bibliotekenes nye søketjeneste Oria dekker nå innholdet både i BIBSYS Ask og mange av de andre databasene. Bibsys vil fases ut i løpet av høsten.

Bøker

Arkiver, kildesamlinger

Andre lenker

Illustrasjonsbilde/FOTOFAGANSVARLIG:

Ellen Kaasbøll
Hovedbibliotekar/
Bibliotekar

Tlf: (735) 96732
ellen.kaasboll@ub.ntnu.no

VIKO
Hjelp til oppgaveskriving
og litteratursøk
Norsk       English

Tilgang hjemmefra

vpn

Oppkobling hjemmefra/ NTNU trådløst

Bruk VPN (Virker ikke for Win8)
Mer info om VPN
Overvåk tidsskrifter ved bruk av RSS feed