Fagområde:

Arkitektur og planlegging

Nettside med faglig relevant informasjon som databaser, nyheter, tidsskrifter, bøker, nyttige lenker m.m. innen arkitektur og planlegging

 

Anbefalinger fra NTNU UBs fagansvarlige:Nyheter:

Masteroppgavene fra 2014 er nå tilgjengelig:

  • Samlet oversikt finnes i NTNU Open og alle er søkbare i Oria. Oppgaver som ikke ligger ute i fulltekst finnes på CD-ROM i biblioteket. 

Informasjonsressurser:

Snarveier til:

 

 

FAGANSVARLIG:Foto fagansvarlig: Stine Thordarson Moltubakk

Stine Thordarson Moltubakk
Universitetsbibliotekar

Tlf: (735) 50518
stine.moltubakk@ub.ntnu.no

VIKO
Hjelp til oppgaveskriving
og litteratursøk
Norsk       English

Tilgang hjemmefra

vpn

Oppkobling hjemmefra/ NTNU trådløst

Bruk VPN (Virker ikke for Win8)
Mer info om VPN
Overvåk tidsskrifter ved bruk av RSS feed