Kontakt

Arkitektur- og byggbiblioteket

Sentralbygg 1, Alfred Getz' v. 3
Tlf.: 73 59 50 92
E-post: arkbib@ub.ntnu.no

Åpningstider

Mandag–søndag: 06:00–23:00 (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–fredag: 08:30–18:00


Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Instagram

Kontakt

Bibliotek for medisin og helse

Kunnskapssenteret, Olav Kyrres gt. 10, 2.etg.
Tlf.: 72 57 66 80
E-post: post@bmh.ntnu.no

Postadresse: Olav Kyrres gt 10, 7006 Trondheim

Åpningstider

Mandag - torsdag: 07:00-20:00
Fredag: 07:00-18:00
(Med St.Olavs-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag - torsdag: 08:30-20:00
Fredag: 08:30-18:00
 

Fagside for medisin og helse


Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Instagram Ikon: Twitter

Kontakt

Biblioteket Dragvoll

Edvard Bulls veg 1
Tlf.: 73 59 67 35
E-post: dragvbib@ub.ntnu.no

Postadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim

Åpningstider

Mandag–søndag: 06:00–23:00 (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–torsdag 08:00–19:00
Fredag: 08:00–17:00
Lørdag: 10:00–14:00 

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Instagram

Kontakt

Biblioteket Gjøvik

Teknologiveien 22
Tlf.: 61 13 52 00
E-post: gjovikbib@ub.ntnu.no

Åpningstider

Mandag–søndag: 06:00–24:00 (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–torsdag: 08:00–19:00 
Fredag: 08:00–15:30

Sommertid (1. mai–1. september)

Mandag–søndag: 06:00–24:00 (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–fredag: 08:00–15:00


Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Youtube Ikon: Facebook Ikon: Twitter Ikon: Vimeo Ikon: Slideshare Ikon: Google plus Ikon: Flickr 


Wed, 03 Jul 2019 14:42:25 +0200

Kontakt

Biblioteket Kunstakademiet

Innherredsvn. 7A, (6.et.)
Tlf.: 73 59 79 19
E-post: kunstbib@ub.ntnu.no

Åpningstider

Mandag–fredag: 08:30–18:00
Lørdag og søndag: Stengt


Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Instagram

Kontakt

Biblioteket Tungasletta

Tungasletta 2, Trondheim
Tlf.: 73 55 91 20
E-post: tungabib@ub.ntnu.no
Postadresse: NTNU UB, Biblioteket Tungasletta, 7491 Trondheim

Åpningstider

Mandag–torsdag: 08:30–18:00
Fredag: 08:30–15:00

Stengt 28.august - 4.september pga byggearbeid i lokalene.

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook

Kontakt

Biblioteket Ålesund

Larsgårdsvegen 2 (F-bygget), Ålesund
Tlf.: 70 16 12 86
E-post: alesund@ub.ntnu.no

Åpningstider

Mandag-søndag: 06:00-23:00 (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–torsdag 08:30–19:00
Fredag: 08:30–15:00

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

 Ikon: Facebook  Ikon: Twitter  Ikon: Instagram  

Kontakt

Dorabiblioteket

Arkivsenteret, Maskinistgt.1
Tlf.: 73 59 00 80 / mob.: 918 978 68
E-post - generelt: dorabib@ub.ntnu.no
E-post bildesamlingen: bilder@ub.ntnu.no
E-post privatarkiv: privatarkiv@ub.ntnu.no

Postadresse: NTNU Universitetsbiblioteket, Dorabiblioteket, Postboks 8900, 7491 Trondheim

Åpningstider

1. september–31. mai

Mandag–onsdag: 09.00–15.00
Torsdag: 09.00–18.00
Fredag: 09.00–15.00
Lørdag–søndag: Stengt

1. juni–31. august
Mandag–fredag: 09.00-15.00
Lørdag–søndag: Stengt

Følg biblioteket på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Blogg  Ikon: Instagram

Kontakt

Bildesamlingen, Dorabiblioteket

Arkivsenteret, Maskinistgt.1
Tlf.: 73 59 00 89
E-post: bilder@ub.ntnu.no

Postadresse: NTNU Universitetsbiblioteket, Dorabiblioteket, Postboks 8900, 7491 Trondheim

Åpningstider

1. september–31. mai

Mandag–onsdag: 09:00–15:00
Torsdag: 09:00–18:00
Fredag: 09:00–15:00

1. juni–31. august
Mandag–fredag: 09:00–15:00
Lørdag–søndag: Stengt
Lørdag–søndag: Stengt

Følg bildesamlingen på sosiale medier:

Ikon: Facebook Ikon: Blogg  Ikon: Instagram

Kontakt

Spesialsamlingene, Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B
Tlf.:  918 97 859
E-post: spesialsamlingene@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

Åpningstider lesesalen for Spesialsamlingene 

Mandagfredag: 08:3015:30 (etter avtale)

26. august – 27. september 2019: Stengt på grunn av ombygging

 

Følg Spesialsamlingene på sosiale medier:

ikon: facebook ikon: blogg  ikon: instagram

Kontakt

Gunnerusbiblioteket

Kalvskinnsgt. 1B 
Tlf.: 73 59 22 05 / mob.: 918 974 62
Fax: 73 59 21 99
E-post: gunnbib@ub.ntnu.no
Postadresse: 7491 Trondheim

Åpningstider

Mandagtorsdag: 08:3018:00
Fredag: 08:3017:00
Lørdag: stengt

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: facebook ikon: blogg  ikon: instagram

Kontakt

Lysholmbiblioteket

Sverresgate 15, Trondheim
Tlf.: 73 55 94 55
E-post: lysholmbib@ub.ntnu.no
Postadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim

Åpningstider 

Mandag–søndag: 06.00–23.00 (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–torsdag: 08.30–19.00
Fredag: 08.30–18.00

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: Facebook

Kontakt

Marinbiblioteket

Otto Nielsens vei 10 
Tlf.: 73 59 57 29
E-post: marinbib@ub.ntnu.no

Åpningstider

Alltid åpent (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–fredag: 08:30–18:00


Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: Facebook

Kontakt

Musikkbiblioteket

Kjøpmannsgata 42 (3. et., Olavskv.) 
Tlf.: 73 59 73 47
E-post: musikkbib@ub.ntnu.no

Postadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim

Åpningstider

Mandag-torsdag: 09:00-19:00
Fredag: 09:00-17:00
Lørdag: Stengt

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: Facebook

Kontakt

Realfagbiblioteket

Realfagbygget, Høgskoleringen 5
Tlf.: 73 59 51 27
E-post: realbib@ub.ntnu.no

Åpningstider

Mandag–søndag: 06.00–23.00 (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–fredag: 08:30–18:00
Lørdag: Stengt

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: Facebook

Kontakt

Teknologibiblioteket

Hovedbygget, Høgskoleringen 1, 1. etg
Tlf.: 73 59 51 00
E-post: tekhb@ub.ntnu.no

Åpningstider

Mandag–torsdag: 08:30–19:00
Fredag: 08:30–17:00
Lørdag: 10:00–15:00


Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: Facebook

Kontakt

Økonomibiblioteket

Klæbuveien 72, Trondheim
Tlf.: 73 55 99 55
E-post: okonomibib@ub.ntnu.no
Postadresse: Høgskoleringen 1, 7491 Trondheim

Åpningstider:

Mandag–søndag: 07:00–23:00 (med NTNU-adgangskort)

Personale tilstede:
Mandag–fredag: 08:30–18:00

NB: Før kl. 07:00 og etter kl. 15:30 har kun studenter og ansatte med NTNU-adgangskort tilgang til bygget. Eksterne besøkende er velkommen i åpningstiden, eller kan kontakte oss på e-post/telefon for nærmere avtale.

 

Følg biblioteket på sosiale medier:

ikon: Facebook