Page 16 - TRANSark_2014-NOV-Tolstad

Basic HTML Version

16
CENTRE DIRECTION
Leader: Gro Rødne
Deputy leader: Leif Martin Hokstad
WP1: Gro Rødne
WP2: Steffen Wellinger
WP3: Bjørn Otto Braaten
WP4: Leif Martin Hokstad
WP5: Luca Finocchiaro
www.ntnu.edu/transark