Page 10 - årsrapport2011-flip

Basic HTML Version

10
PRISER
ISES Farrington Daniels Award
Professor Anne Grete Hestnes ble tildelt prisen ISES
Farrington Daniels Award. The International Solar
Energy Society gav henne prisen for hennes enestående
arbeid og bidrag til arbeidet og kunnskapen om
energikonservering og solenergi i bygningsomgivelser.
Vanligvis gis denne prisen til kjemikere og fysikere.
Hestnes er den første arkitekten og den første kvinnen
sommottar prisen, som ble delt ut på ISES Solar
World Congress i Kassel i august.
Trøndelags beste debutant
Debutantprisen på Trøndelagsutstillingen gikk til KIT-
student Greger Stolt Nilsen og hans kunstverk «Alt jeg
så på IRC i 2009». Verket består av en sammensetning
av tekster fra det nettbaserte kommunikasjonssystemet
IRC (Internet Relay Chat) – et verk som bokstavelig
talt byr på seg selv. Kunstneren har samlet alt han har
skrevet i løpet av et helt år på Internett med IRC.
Greger Stolt Nilsen var en av 13 debutanter på
utstillingen, som totalt samlet 47 kunstnere.
Årets beste eiendomsmaster
Under Senter for eiendomsutvikling og -forvaltnings
bransjedag utdelte NfN sin årvisse pris for beste
masterbesvarelse, med hensyn til forskningskvalitet,
nytenking og relevans for praksis. Vinner Erick Beltran
og oppgaven ”New ways of working”.
Vinneren har berørt et tema med en forskningsmessig
spennende tilnærming. Å forske på fremtiden er
generelt vanskeligere enn å se bakover. Han har også
forskningsmetodisk argumentert godt for sin tilnærming
og belyst de ulike sidene ved dette.
”Ambassade for Kjartanistan”
De to arkitektstudentene Bjørn –Are Vollstad og Andreas
Fadum Haugstad var blant vinnerne av Kulturrådets
idékonkurranse ”Kunstarena for unge”. Prosjektet deres
er laget på bakgrunn av deres diplomoppgave, og
skisserer et visningsrom for unge i Naustdal, Sogn
og Fjordane, som er fødestedet til kunstneren Kjartan
Slettmark.
Debutantpris – Høstutstillingen 2011
Norske Kunstforeningers debutantpris i samarbeid
med NorgesGruppen ble i 2011 tildelt Serhed
Waledkhani for videoverket Flukt. Prisen ble overrakt
under den offisielle åpningen av Høstutstillingen 10.
september 2011. Serhed Waledkhani er student ved
NTNU Kunstakademiet i Trondheim. Videoverket Flukt
tar utgangspunkt i hans egen families og kurdernes
historie.
Greger Stolt Nilesens verk basert på Internet Relay Chat.
Videoverket Flukt tar utgangspunkt i Serhed Waledkhanis egen families og
kurdernes historie.
Fra utdelingen av NfNs årvisse pris.
Fra venstre; Arne Gilje (for NfN), prisvinner Erick Beltran, veileder Siri
Blakstad (NTNU/Telenor) og Geir Hansen (NTNU)
Fakultet for arkitektur og billedkunst 2011