Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 110 Next Page
Page Background

6

7.0. UTDRAG FRA EN PROSJEKTRAPPORT OM ORIENTERINGSEVNE....61

7.1. Mål med prosjektet og deltakere...............................................................61

7.2. Prosedyrer. ................................................................................................62

7.3. Forflytnings- og orienteringsutfordringer. ................................................65

7.4. Synsvansker og individuelle problemer....................................................78

8.0. KARTLEGGING OG TILRETTELEGGING – PRAKTISK EKSEMPEL....93

8.1. Kartlegging................................................................................................93

8.2. Tilrettelegging...........................................................................................97

8.3. Bruk av taktikker – observasjon av læringsforandringer i ruten.............101

8.4. Evaluering – omskriving av rute og bruk av nye strategier og taktikker.101

Litteratur................................................................................................................103