Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 110 Next Page
Page Background

5

Innhold

Forord........................................................................................................................3

1.0. FAGFELTET ORIENTERING OG MOBILITET.............................................7

1.1. Definisjoner og referanserammer................................................................7

1.2. Kunnskap om og holdepunkter i hverdagens forflytninger.........................9

1.3. Hvordan utvikles en spatial representasjon av omgivelsene.....................10

2.0. VERKTØY BRUKT I FORFLYTNING OG ORIENTERING.......................13

2.1. Orientering og reorientering i omgivelsene. .............................................13

2.2. Hvordan bruker vi kunnskap om orientering

og forflytning i mobilitetsopplæringen......................................................16

3.0. MOBILITETSRUTER SOM VERKTØY

FOR ORIENTERING OG FORFLYTNING...................................................19

3.1. Hva er en mobilitetsrute............................................................................19

3.2. Sentrale begreper i mobilitetsruteopplæringen.........................................21

4.0. LÆRING AV MÅLRETTET FORFLYTNING I RUTE. ................................25

4.1. De overordnede målene.............................................................................25

4.2. Kjennetegn på vellykket ruteopplæring....................................................27

4.3. Fire faser fram til ekspertise i forflytning. ................................................31

5.0. SENTRALE UTFORDRINGER I MOBILITETS-

RUTEOPPLÆRINGEN...................................................................................45

5.1. Gjennomføring av mobilitetsruteopplæring..............................................45

5.2. Selvstendighet og hjelp.............................................................................46

6.0. SYNSVANSKER SOM FØRER TIL

FUNKSJONELLE PROBLEMER I FORFLYTNING....................................51

6.1. Hovedgrupper av synshemmede og variasjon i funksjon. ........................51

6.2. Synsvansker knyttet til synsfeltutfall........................................................52

6.3. Synsbetingelsenes betydning. ...................................................................53

6.4. Hjelpemidler..............................................................................................57