Table of Contents Table of Contents
Previous Page  110 / 110
Information
Show Menu
Previous Page 110 / 110
Page Background

ISBN 978-82-323-0130-0

Grafisk utforming/trykk: NTNU Grafisk senter

Mobilitetsfaget har betydning for alle mennesker med synshemning som opplever at forflytning er

utfordrende. Evne til selvstendig orientering gir frihet til å kunne bevege seg fritt på eller til områder

som ellers er lite tilgjengelige. Forfatterne har et særlig fokus på orientering og mobilitet for

mennesker med moderat eller alvorlig synssvekkelse (svaksynte/sterkt svaksynte). Foruten en

teoretisk innføring i temaet, gir de forslag til en pedagogisk og metodisk tilnærming til arbeidet.

Boken retter seg primært mot personer som arbeider for og med synshemmede mennesker.