NTNU Toppundervisning

Utviklingsprosjekter og sentre for fremragende utdanning (SFU)

Ett av tiltakene under NTNU Toppundervisning er satsing på utviklingsprosjekter, inklusive prosjekter i miljøer som har ambisjoner om og kvaliteter til å oppnå status som senter for fremragende utdanning (SFU). Formålet er å utvikle innovative lærings-, undervisnings- og vurderingsformer.

Det har vært flere utlysninger av midler til utviklingsprosjekter:

Et utvalg utviklingsprosjekter er gjennomgått for å få vurdert ordningen med utviklingsprosjekter, samt i hvilken grad slike prosjekter bidrar til å realisere NTNU sine overordnede mål. Resultatet av gjennomgangen er gjengitt i rapporten "En gjennomgang av utvalgte prosjekter i NTNU Toppundervisning" fra NTNU Samfunnsforskning, mars 2017.

Sentre for fremragende utdanning

1. november 2016 tildelte NOKUT to miljøer ved NTNU status som SFU:

Wed, 14 Mar 2018 22:04:07 +0100

Kontakt

Seniorrådgiver
Kirsti Rye Ramberg

 

NTNU Toppundervisning, modell