NTNU Toppundervisning

Utviklingsprosjekter, SFU

Ett av tiltakene under NTNU Toppundervisning er satsing på utviklingsprosjekter, inklusive prosjekt i miljøer som har ambisjoner om og kvaliteter til å oppnå status som senter for fremragende utdanning (SFU). Formålet er å utvikle innovative lærings-, undervisnings- og vurderingsformer.

Etter utlysning og søknad er det tildelt midler til 7 utviklingsprosjekter i perioden 2013-2016 og til 21 prosjekter i perioden 2015-2016. De 7 prosjektene fra perioden 2013-2016 har levert en felles sluttrapport (april 2017). I forbindelse med fusjonen ble også prosjektet «Tett på» tatt inn i NTNU Toppundervisning.

Et utvalg av utviklingsprosjekter fra 2013-2016 og 2015-2016 er gjennomgått for å vurdere i hvilken grad slike prosjekter er egnede tiltak for å realisere overordnede mål: En gjennomgang av utvalgte prosjekter i NTNU Toppundervisning. NTNU Samfunnsforskning. Mars 2017

1. november 2016 tildelte NOKUT to miljøer ved NTNU status som SFU: «ENgage» – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship og «ExcITEd» – Excellent IT Education.

 En beskrivelse av prosjektene med kontaktinfo til prosjektlederne finnes i menyen til venstre.

Mon, 22 May 2017 10:29:39 +0200

 

NTNU Toppundervisning, modell

 

Kontakt

Seniorrådgiver
Kirsti Rye Ramberg