Utviklingsprosjekter og sentre for fremragende utdanning (SFU)

NTNU Toppundervisning

Utviklingsprosjekter og sentre for fremragende utdanning (SFU)


Utviklingsprosjekter

Ett av tiltakene under NTNU Toppundervisning er satsing på utviklingsprosjekter, inklusive prosjekter i miljøer som har ambisjoner om og kvaliteter til å oppnå status som senter for fremragende utdanning (SFU). Formålet er å utvikle innovative lærings-, undervisnings- og vurderingsformer.

Det har vært flere utlysninger av midler til utviklingsprosjekter:

Avsluttede prosjekter

Etter utlysning og søknad ble det tildelt midler til 7 utviklingsprosjekter i perioden 2013–2016 og til 21 prosjekter i perioden 2015–2016. 

Pågående prosjekter

Etter utlysning og søknad i 2018 er det en portefølje av utviklingsprosjekter i NTNU Toppundervisning som består av 9 utviklingsprosjekter for perioden 2018–2019 og 6 større utviklingsprosjekter for perioden 2018–2020.

Vurdering av ordningen med utviklingsprosjekter

Et utvalg utviklingsprosjekter er gjennomgått for å få vurdert ordningen med utviklingsprosjekter, samt i hvilken grad slike prosjekter bidrar til å realisere NTNU sine overordnede mål. Resultatet av gjennomgangen er gjengitt i rapporten "En gjennomgang av utvalgte prosjekter i NTNU Toppundervisning" fra NTNU Samfunnsforskning, mars 2017. I 2019 ble det gjort en evaluering av prosessene rundt tildelinger av prosjektmidler og priser for å bedre utdanningskvaliteten ved NTNU

Se også rapporter for de innovative utdanningsprosjektene:

 

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

1. november 2016 tildelte NOKUT disse miljøene ved NTNU status som SFU:

14 aug 2019

Kontakt

Kontakt

Seniorrådgiver
Marit Skimmeli

Seniorrådgiver
Ellen Kathrine Fossvoll

Toppundervisning modell

 

NTNU Toppundervisning, modell