NTNU Toppundervisning

Utviklingsprosjekter 2013-2016

Innovative utdanningsformer er et satsingsområde ved NTNU Toppundervisning som omfatter både utdanning og forskning. Målet er å utfordre dagens praksis gjennom moderne undervisningsformer og læringsmåter der studentene er mer aktive i egen læring enn tidligere.

Starten på en kulturendring, blogger prorektor for utdanning Berit Kjeldstad.

Utviklingsprosjektene

ExcITEd – Excellent Information Technology Education

ExcITEd

Excellent Information Technology Education arbeider med prosjektbasert IT-undervisning. ExcITEd har status som Senter for fremragende utdanning (SFU).

 

KTDiM – Kvalitet, Tilgjengelighet og Differensiering innen grunnutdanningen i Matematikk

KTDiM

KTDiM – Kvalitet, Tilgjengelighet og Differensiering innen grunnutdanningen i Matematikk arbeider med omlegging undervisning i matematikk og statistikk.

 

Prosjektil

Prosjektil

Prosjekt innovativ lektorutdanning lærer lektorstudenter innovativ, studentaktiv og kombinert undervisning og å bruke nye undervisningsformer og IKT-verktøy.

 

Smart læring

Smart læring

Smart læring opparbeider kunnskap om hvordan teknologiske, organisatoriske, biologiske og samfunnsmessige forhold i samspill utvikler læreprosesser.

 

TRANSark – Transformative Learning in Architectural Education

TRANSark

TRANSark – Transformative Learning in Architectural Education baserer seg på erfaringer i undervisning, og undersøker læringsprosessen fra student til arkitekt.

 

Video for Kvalitet

Video for Kvalitet

Video for Kvalitet produserer forskningsbaserte videoer for undervisning, utvikler verktøy for evaluering og studerer video i læring.

 

Virtuelle kjemiske rom

Virtuelle kjemiske rom

Virtuelle kjemiske rom styrker kjemifaglig forståelse gjennom å koble teori og praksis i innovative læringsaktiviteter virtuelt knyttet til laboratorievirksomhet.

 

NTNU Toppundervisning, modell

 

Kontakt

Seniorrådgiver
Kirsti Rye Ramberg

Seniorrådgiver
Ole Kristen Solbjørg