NTNU Toppundervisning

Utviklingsprosjekter 2017-2019

Utviklingsprosjekter i NTNU Toppundervisning 2017-2019 skal styrke undervisningskompetansen gjennom å utvikle innovative undervisnings-, lærings- og vurderingspraksiser. Tiltakene skal øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad.

Alle fagmiljøer på NTNU kan søke om midler til utviklingsprosjekter.

Utlysning av midler til innovativ utdanning for prosjekt med rektorstøtte inntil 250 000 kroner og varighet inntil 2 år og for prosjekt med rektorstøtte på inntil 3 mill kroner og varighet inntil 3 år:

Utlysning / Call for proposals og søknadsskjema / Application form

 

NTNU Toppundervisning, modell

 

Kontakt

Seniorrådgiver
Kirsti Rye Ramberg