Utlysning av midler til innovativ utdanning våren 2017

NTNU Toppundervisning er en helhetlig satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå.


Rektor lyser ut inntil 17 millioner kroner til utviklingsprosjekter for å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Alle fagmiljøer ved NTNU kan søke om midler.

The Rector has made NOK 17 million in funding available for development projects aimed at improving students’ learning outcomes and completion rate. Anyone in NTNU's academic community can apply for funds.


Utlysning juni 2017

Utlysning av midler til innovativ utdanning for store prosjekter med rektorstøtte på inntil 1 million kroner per år i inntil 3 år. Alle ved NTNU som kan dokumentere høy kvalitet i eksisterende utdanning, kan søke.

Søknadsfrister

Fakultetene må søke via ePhorte (2017/17073) med kopi til Kirsti Rye Ramberg.

15. oktober 2017: Foreslått frist for innlevering av søknader til eget fakultet. Fakultetene kan sette en annen frist.

30. oktober 2017: Absolutt frist for fakultetene til å sende inn maksimalt to søknader i prioritert rekkefølge.


Call for proposals June 2017

Call for proposals for development projects with funding from the Rector of up to NOK 1 million per year and with a duration up to 3 years. Anyone at NTNU with documented educational quality in existing provision can apply for funds.

Deadlines

The faculties must apply via ePhorte (2017/17073) with a copy to Kirsti Rye Ramberg.

15 October 2017: Suggested deadline for submission to the applicant's faculty. Faculties may choose to establish a different deadline.

30 October 2017: Final deadline for each faculty to submit a maximum of three applications. The applications should be submitted in order of priority.Utlysning mai 2017

Denne utlysningen gjelder mindre prosjekter med inntil 250.000 kroner i rektorstøtte med varighet i inntil 2 år.

Fakultetene må søke via ePhorte (2017/17073) med kopi til Kirsti Rye Ramberg.

Søknadsfrister

15. september 2017: Foreslått frist for innlevering av søknader til eget fakultet. Fakultetene kan sette en annen frist.

29. september 2017: Absolutt frist for fakultetene til å sende inn maksimalt tre søknader i prioritert rekkefølge.


Call for proposals May 2017

Call for proposals for projects with funding from the Rector of up to NOK 250.000 and duration up to 2 years.

The faculties must apply via ePhorte (2017/17073) with a copy to Kirsti Rye Ramberg.

Deadlines

15 September 2017: Suggested deadline for submission to the applicant's faculty. Faculties may choose to establish a different deadline.

29 September 2017: Final deadline for each faculty to submit a maximum of three applications. The applications should be submitted in order of priority.

Innovativ utdanning: melding til søkerne

Rettelse i søknadsskjema

Rettelse i søknadsskjema for de  innovative prosjektene med søknadssum inntil 3 millioner kroner: Søknaden kan ha inntil 10 sider og ikke 8 som det stod i den opprinnelige utgaven av søknadsskjemaet. 10 sider er i tråd med det som står i utlysningsteksten. Korrigert søknadsskjema er lagt ut.

Foiler og videoer fra søkerseminaret 5. september

Foiler og videoer finnes her. Beklager noe dårlig lydkvalitet på videoene.

Vurderingskomiteenes medlemmer (oppdatert)

For prosjekter med søknadssum inntil 250 000 kroner: Professor Hilde Grimstad, førsteamanuensis Reidar Lyng, professor Berit Kjeldstad, studentrepresentant Lars Bjørnar Vist, førsteamanuensis Toril Aalgaard (ekstern representant). Kirsti Rye Ramberg er komiteens sekretær.

For prosjekter med søknadssum inntil 3 millioner kroner: Professor Arild Raaheim (ekstern representant), Magnus Johannessen (studentrepresentant), professor Hilde Grimstad, førsteamanuensis Reidar Lyng, professor Berit Kjeldstad. Kirsti Rye Ramberg er komiteens sekretær.

 

NTNU Toppundervisning, modell

 

Kontakt

Seniorrådgiver
Kirsti Rye Ramberg