Søkerseminar høsten 2017

Foiler og videoer fra seminaret 5. september.

Tid og sted

Seminaret publiseres via Skype til campus Gjøvik og campus Ålesund. Deltakere som har meldt fra at de vil følge seminaret via Skype, vil få beskjed om hvor de skal samles.


Påmelding

Påmelding innen 31. august 2017 her

Kontakt: Seniorrådgiver Kirsti Rye Ramberg


Program

Program for nedlasting (pdf)

Berit Kjeldstad leder seminaret. Geir Halland er prosessleder for gruppearbeidene. Ole Kristen Solbjørg er prosessleder for den delen av prgorammet som omhandler støttetjenestene. Arild Tørum er teknisk ansvarlig.

Innledere

Anne Borg, prorektor for utdanning, NTNU

Katja Hakel, førstelektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Geir Halland, universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Ingrid Hanken, professor emerita ved Norges musikkhøgskole (NMH)

Berit Kjeldstad, professor og avdelingsleder ved Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU

Reidar Lyng, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Arild Raaheim, psykolog og professor ved Universitetet i Bergen

Anne Marie Snekvik, jurist og seniorrådgiver ved Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU

Ole Kristen Solbjørg, leder for Læringsstøttesenteret og seniorrådgiver ved Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU

Øyvind Toldnes, rådgiver ved Seksjon for økonomirådgiving, NTNU

08:45 – 09:00:
Kaffe og te serveres i møterommet.

09:00 – 09:20:
Avdelingsleder Berit Kjeldstad: Velkommen. Hva ønsker rektor å oppnå med utlysningen av midler til innovative utdanningsprosjekt.

09:20 – 09:50:
Universitetslektor Geir Halland: Interesseanalyse som modell for å identifisere hvem som tenkes å bli berørt av prosjekt.

Ta gjerne en titt på En gjennomgang av utvalgte prosjekter i NTNU Toppundervisning. NTNU Samfunnsforskning (mars 2017) som bakgrunnsinformasjon til Geirs programpost. Rapporten gjennomgår et utvalg av tidligere utviklingsprosjekter ved NTNU for å vurdere i hvilken grad slike prosjekter er egnede tiltak for å realisere overordnede mål.

Gruppearbeid med utgangspunkt i Geirs innledning. 

Hva har Geir hørt fra gruppene. Oppsummering og kommentar til gruppearbeidet ved Geir.

09:50 – 10:00: 
Pause

10:00 – 11:20:
Medlem av vurderingskomiteen for de mindre prosjektene Reidar Lyng: Med utgangspunkt i utlysningskriteriene: Hva ser jeg etter når jeg vurderer de mindre prosjektene.

Medlem av vurderingskomiteen for de store prosjektene Arild Raaheim: Med utgangspunkt i vurderingskriteriene:  Hva ser jeg etter når jeg vurderer de  store  prosjektene.

Gruppearbeid

Hva har Reidar og Arild hørt fra gruppene. Oppsummering og kommentar til gruppearbeidet ved Reidar og Arild. Refleksjoner fra Geir.

11:20 – 11:30:
Prorektor for utdanning Anne Borg: Om rektors satsing på utdanning

11:30 – 12:00:
Mat og mingling

12:00 – 13:05:
Tidligere leder for SFU CEMPE ved Norges Musikkhøgskole Ingrid Hanken: Hvordan dokumentere kvalitet.

Ta gjerne en titt på NOKUT-artikkelen Hvordan dokumentere kvalitet? som bakgrunnsinformasjon til Ingrids programpost.

Gruppearbeid

Hva har Ingrid hørt fra gruppene. Oppsummering og kommentar til gruppearbeidet ved Ingrid. Refleksjoner fra Geir.

13:05 – 13:15:
Pause

13:15 – 14:00:

Leder for Læringsstøttesenteret Ole Kristen Solbjørg : Hvilke tjenester kan støtteenhetene tilby.

Innslag ved jurist Anne Marie Snekvik og controller Øyvind Toldnes.

Etter kl 14:00:
Støttetjenestene er tilgjengelig også utover kl. 14:00. Søkermiljøene møter støtteapparatet. Møtedeltakerne sprer seg på stasjoner.

Det etableres en Colloborate-kanal for deltakere som sitter i Gjøvik og Ålesund. Førstelektor Katja Hakel leder dialogen i Colloborate.

Program for nedlasting (pdf)


De to utlysningene av prosjektmidler til innovativ utdanning

Utlysning prosjekt med rektorstøtte på inntil 250 000 kroner – ePhorte 2017/17073

Utlysning prosjekt med rektorstøtte på inntil 3 millioner kroner – ePhorte 2017/17073


Oversikt: Fra utlysning til tildeling

 

Utlysning prosjekt med rektorstøtte på inntil 250 000 kroner

ePhorte 2017/17073

Utlysning prosjekt med rektorstøtte på inntil 3 millioner kroner

ePhorte 2017/17073

Utlysning 19.05.2017 15.06.2017
Søkerseminar 05.09.2017 05.09.2017
Foreslått frist for innlevering til eget fakultet 15.09.2017 15.10.2017
Foreslått frist for fakultetene
til å sende inn søknader
via ePhorte

29.09.2017

ePhorte 2017/17073

20.10.2017

ePhorte 2017/17073

Vurderingskomiteens
innstilling foreligger

Cirka 15.10.2017,
helst allerede 10.10.2017

Medlemmer av vurderingskomiteen: 
Førsteam. Toril Aalgaard (ekstern), studentrepr. Lars Bjørnar Vist, professor Hilde Grimstad, førsteam. Reidar Lyng, professor Berit Kjeldstad

Cirka 13.11.2017

Medlemmer av vurderingskomiteen: Professor Arild Raaheim (ekstern), studentrepr. Magnus Johannessen, professor Hilde Grimstad, førsteam. Reidar Lyng, professor Berit Kjeldstad

Utdanningsutvalget
anbefaler prosjekt
som skal støttes
16.10.2017 20.11.2017
Rektor avgjør hvem
som får støtte
Cirka 25.10.2017 Cirka 01.12.2017
Svar på søknad Cirka 01.11.2017 Cirka 10.12.2017
Tildelingsbrev November 2017 Desember 2017

 

Kontakt

Seniorrådgiver
Kirsti Rye Ramberg

 

NTNU Toppundervisning, modell