Sentre for fremragende utdanning

Status som Sentre for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer med fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Et viktig krav er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning. Sentrene må også ha gode planer for videreutvikling og innovasjon. 

1. november 2016 tildelte NOKUT to Sentre for fremragende utdanning til NTNU i samarbeid med Nord Universitet: ENgage og ExcITEd. Til sammen fikk SFU-ordningen fire nye sentre.


ENgage

SFU ENgage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

ENgage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship har som mål å utvikle utdanning for studenter som vil utfordre vedtatte sannheter og skape noe nytt og bedre i privat og offentlig sektor. ENgage tolker entreprenørskap i en videre betydning enn bare å starte nye bedrifter. ENgage vil utvikle endringsagenter: borgere som kan svare på komplekse utfordringer i vår moderne verden gjennom en gründer-tenkemåte. NOKUT om ENgage.


ExcITEd

SFU EcITEd – Excellent in IT Education

ExcITEd – Centre for Excellent IT Education har som mål å forbedre høyere IT-utdanning i Norge. Det omfatter oppsøkende virksomhet og identifisering av mangfoldige problemstillinger innen IT, og spesielt i kjønnsperspektiv. ExcITEd vil gjøre dette ved å øke elevenes læring gjennom prosjektbasert utdanning, og tidligere involvering av studenter i forskning og utviklingsaktivitet. NOKUT om ExcITEd.


ENgage og ExcITEd åpnet 1. februar 2017

Se opptak av offisiell åpning av ENgage og ExcITEd 1. februar 2017. Taler ved rektor Gunnar Bovim, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, direktør Terje Mørland i NOKUT, rektor Bjørn Olsen ved NORD universitet, senterleder Roger Sørheim (ENgage), senterleder Guttorm Sindre (ExcITEd) og student fra ENgage Marina Santos Haugen. Arrangementet ble avholdt i Rådssalen, Hovedbygningen på Gløshaugen.

NTNU fikk ros for satsingen på utdanning og innovasjon (Universitetsavisa 1/2-17).

SFU logo

Kontakt ved NTNU

Seniorrådgiver 
Kirsti Rye Ramberg