IT i utdanning

NTNU Toppundervisning

IT i utdanning

NTNU skal være internasjonalt konkurransedyktig og attraktivt for dyktige ansatte og studenter. IT og digitalisering endrer fundamentet for utdanning og kunnskapsproduksjon, og digitale og mobile teknologier er i ferd med å transformere måten utdanning formidles og kunnskap hentes. Utdanning er en kjerneprosess for NTNU, som i årene fremover vil stille større krav til støtte av IT og infrastruktur.

Prosjektets overordnede hensikt er å etablere en samlet portefølje med gode digitale tjenester og løsninger som gjør NTNU i stand til å utvikle seg og sine faglærere i tråd med trender og utviklingstrekk innenfor høyere utdanning. Sentrale løsninger må moderniseres og nye tjenester og verktøy må etableres og gjøres enkelt tilgjengelig for studenter og faglærere, slik at dette ikke blir en barriere for faglærere som vil utvikle og modernisere sin utdanningsform. Dagens og fremtidens studenter forventer større bruk av digitale muligheter for å tilegne seg kunnskap og læring.

For å operasjonalisere tiltak og prosjekter, er det etablert eget program hos NTNU IT, Programmet IT i Utdanningen, for å sikre langsiktig fokus og satsning av NTNU innenfor IT som bygger opp under felles, sentrale behov for utvikling innenfor utdanningsområdet.

Relevante lenker: Digitale tjenester | Digital eksamen | Nytt e-læringssystem

IT i utdanning

Logo

NTNU Toppundervisning, modell

 

Kontakt

Kontakt

Programleder ved NTNU

Kirsti Sørgaard Moe