Utholdenhetsidretter

Utholdenhetsidretter


Bevegelsesløsninger, fysisk kapasitet og trening i utholdenhetsidretter

Petter Northug. Foto: Rune Petter Ness

De siste årene er det gjennomført en serie studier der tekniske løsninger, fysiologiske parametere og prestasjonen er undersøkt hos utholdenhetsutøvere i blant annet langrenn og sykkel, både i laboratorium og i felt. Det er utviklet og anvendt ny teknologi for å måle kraft og bevegelse i rulleski og staver, samt kroppsbårne bevegelsessensorer (IMU-teknologi) for å måle fart og teknikk. I tillegg har vi analysert detaljer i treningen og fysiske kapasiteter hos verdens beste utøvere i ulike idretter, og gjennomført treningsintervensjoner for å måle effekten av ulike typer trening på prestasjonen. Totalt sett har dette gitt økt forståelse for mekanismene som ligger bak store prestasjoner og forståelse for hvordan årevis med trening påvirker fysiologisk respons, tekniske løsninger og til slutt fører til topp-prestasjoner. I tillegg er kunnskap om lokale musklers energiforbruk og arbeidsproduksjon av stor betydning for forståelse av arbeidskravet i ulike utholdenhetsidretter. Det siste året har SenTIF valgt å angripe flere andre idretter med samme strategi. For eksempel har vi startet opp og videreutviklet ph.d. prosjekter innen kombinert og skiskyting, og vi mener det fortsatt er et stort potensiale i å benytte den samme grunntanken på flere utholdenhetsidretter i framtiden.

Dette prosjektet ledes av daglig leder ved SenTIF, professor Øyvind Sandbakk. Sandbakk og faglig leder, professor Gertjan Ettema, har sammen med en post doktor, Knut Skovereng, og eksterne samarbeidspartnere veiledet flere masterstudenter i ulike faser av sin masterutdanning, og flere ph.d.-kandidater med hovedfokus på dette prosjektet. I tillegg bidrar førsteamanuensisene Mireille van Beekvelt og Frode Moen, forsker Jan Kocbach og forsker Ole Marius Hoel Rindal fra SenTIF i prosjektet. Videre er det utviklet et sterkt nasjonalt og internasjonalt nettverk som det samspilles med for å gjennomføre ulike studier. Det er tett og god dialog med fagansvarlig utholdenhet i Olympiatoppen, samt forskningsansvarlig teknikk/motorikk, og derigjennom implementeres kunnskapen kontinuerlig i de norske landslagene og i trenerlitteratur/utviklingstrappene til særidrettene det forskes på – og på tvers av idretter.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Olympiatoppen, Forsvarets Forskningsinstitutt, Nord Universitet, Høgskolen i Lillehammer, Universitetet i Agder, Norges idrettshøgskoleMittuniversitetet i Østersund (Sverige), Universitetet i Amsterdam (Nederland) og Universitetet i Basel (Sveits).


Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

Finn oss på facebook