Utholdenhetsidretter

Utholdenhetsidretter


Bevegelsesløsninger, fysisk kapasitet og trening i utholdenhetsidretter

 

Vi har over mange år gjennomført studier som undersøker tekniske løsninger, fysiologiske kapasiteter og arbeidskravsanalyser (under konkurranse) hos utholdenhetsutøvere i langrenn og sykkel, både i laboratorium og i felt. De senere år har vi også gjennomført tilsvarende studier i kombinert og skiskyting. I disse studiene er det utviklet og anvendt ny teknologi for å måle kraft og bevegelse i rulleski og staver, samt kroppsbårne bevegelsessensorer (GPS og IMU-teknologi) for å måle fart og teknikk. I tillegg har vi analysert detaljer i treningen og fysiske kapasiteter hos verdens beste utøvere i ulike idretter, og gjennomført treningsintervensjoner for å måle effekten av ulike typer trening på prestasjonen. Totalt sett har dette gitt økt forståelse for mekanismene som ligger bak store prestasjoner og forståelse for hvordan årevis med trening påvirker fysiologisk respons, tekniske løsninger og til slutt fører til topp-prestasjoner. I tillegg er kunnskap om lokale musklers energiforbruk av stor betydning for forståelse av arbeidskravet i ulike utholdenhetsidretter. Det siste året har SenTIF valgt å angripe flere andre idretter med samme strategi. For eksempel har gjennomført undersøkelser innen roing – en sommeridrett med stort medaljepotensiale.

Dette prosjektet ledes av daglig leder ved SenTIF, professor Øyvind Sandbakk. Sandbakk, førsteamanuensis Dionne Noordhof og professor Gertjan Ettema, har sammen med post doktor Knut Skovereng, forsker Jan Kocbach og eksterne samarbeidspartnere veiledet 6 masterstudenter og 5 ph.d.-kandidater i dette prosjektet i 2019. I tillegg har førsteamanuensisene Mireille van Beekvelt og Frode Moen, samt ingeniør Roy Mulder bidratt og det er utviklet et sterkt nasjonalt og internasjonalt nettverk som det samspilles med for å gjennomføre ulike studier. Det er tett og god dialog med fagansvarlig utholdenhet i Olympiatoppen, samt forskningsansvarlig teknikk/motorikk, og derigjennom implementeres kunnskapen kontinuerlig i de norske landslagene og i trenerlitteratur/utviklingstrappene til særidrettene det forskes på – og på tvers av idretter.


Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

 

Gertjan Ettema
Professor og faglig leder
E-mail: gertjan.ettema@ntnu.no
Tlf: (+47) 48112969

 

 

Finn oss på facebook